Af Svend Løbner 18. feb 2020 | Mission Øst

Mission Øst-film gav ’forfriskende hverdagsfokus’

Mission Østs kortfilm om synshandicap i Nepal og Danmark får ros af museumsinspektør og IT-konsulent for blinde.

“Overcoming - om ikke at famle i blinde selvom man ikke kan se”. Det er titel på en kortfilm, der blandt andet er vist på et center for personer med synshandicap og ved en stor museumsudstilling.

Filmen sætter fokus på de hverdagsudfordringer, der er forbundet med det at have et synshandicap, uanset om man bor i et udviklingsland som Nepal eller i en velfærdsstat som Danmark. Vi møder Gohugora, der må gå på glatte sten hen over floder i Nepals bjerge for at komme i skole, og Mathias, der spiller FIFA på sin Playstation herhjemme i Danmark. Mathias medvirkede også ved flere af foredragene (se billedet).

‘Publikum var meget tilfredse’

Filmen er produceret af kommunikationsmedarbejder i Mission Øst Michael Schmidt, som ledsager fremvisningen med et foredrag. Og begge dele bliver taget godt imod:

- Det var spændende at opleve både den danske og den nepalesiske vinkel på at være synshandicappet. Jeg fik god respons bagefter, og publikum var meget tilfredse, fortæller Jes Diemer, der er såkaldt IKT-konsulent ved Instituttet for Blinde og Svagsynede. Som IKT-konsulent sørger han for IT-programmer og teknologiske apparater, som gør mennesker med svagt syn eller blindhed i stand til at klare deres arbejde eller studier.  

- Det var også spændende at høre Michael fortælle om sine indtryk fra rejsen til Nepal. Jeg kunne godt finde på at lave et lignende arrangement igen – blot med et andet emne. For nu har vi fået dette emne dækket fint ind, siger Jes Diemer.

‘Bidrog med et hverdagsaspekt’

Også i Spinderihallerne i Vejle er de godt tilfredse med filmen, der kørte i loop gennem 14 dage i forbindelse med parasport-udstillingen ”Jeg kan – kan du”. Museet havde 1.110 besøgende i perioden.

- Det er 300 flere end vi plejer i samme periode, så er jeg meget godt tilfreds med, fortæller Rasmus Skovgaard Jakobsen, der er museumsinspektør hos VejleMuseerne, som Spinderihallerne hører under.- Jeres hverdagsfokus var forfriskende, da udstillingen fra begyndelsen var tænkt med et stærkt fokus på to lokale paraatleter. Derfor blev fokus meget hurtigt på sporten, men jeg synes at jeres film bidrog med et hverdagsaspekt, som vores del af udstillingen ikke selv havde med. Her tænker jeg særligt på fortællingerne om hvordan Matthias insisterer på at spille computerspil og musik på trods af hans manglende syn, samt på Gohuguras fortællinger fra skolelivet.

Idé til lignende samarbejde i fremtiden

Også Rasmus Skovgaard Jakobsen kunne finde på at arrangere noget lignende igen – og foreslår en idé, hvor Mission Øst måske kan spille med igen:

- En gang ud i fremtiden vil jeg gerne vil lave en udstilling om de Kellerskel Institutioner, der i begyndelsen af 1900-tallet stod for den danske åndssvageforsorg. Institutionerne lå i Brejning ved Vejle og blev opstartet med at Københavns Stadskommune ikke kunne kende forskel på ‘almindeligt’ døve, blinde og stumme og personer med mentalt handicap.

Man kom ved en fejl til at sende en masse personer med mentalt handicap til Brejning i stedet for mennesker der blot var blinde, døve og stumme, fortæller inspektøren:

- På den måde opstod Danmarks første institution der helt og holdent beskæftigede sig med personer med mentalt handicap. Så det er lidt derhen af ‘Jeg kan - kan du’ udstillingen, dog med et andet fokus, slutter han.

Mission Øst arbejder som bekendt med hjælp og inklusion af børn med særlige udfordringer i Armenien og Tadsjikistan.