23. aug 2017 | Mission Øst

Mission Øst får blåt stempel for humanitært arbejde

Mission Øst har modtaget den eftertragtede og sjældne CHS-certificering som anerkendelse af organisationens nødhjælps- og udviklingsarbejde. Den gives kun til organisationer, der udfører hjælpearbejde af allerhøjeste standard.

CHS står for Core Humanitarian Standard og er er et globalt, humanitært kvalitetsstempel. I Danmark er det ellers kun Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, der er  blevet certificeret.

CHS-certificeringen garanterer, at en organisation lever op til en række krav, der sikrer, at nødhjælp bliver uddelt rettidigt og effektivt af kompetente medarbejdere – og med respekt for modtagerne.

I certificeringen står der bl.a.: “Mission Øst præsterer bedst i levering af effektiv, relevant og rettidig humanitær hjælp. De er proaktive i koordinering og søger tæt samarbejde med regeringer og ikke-statslige aktører. Dette bliver højt værdsat blandt interessenter. Mission Øst planlægger og sporer brugen af ressourcer til at fremme effektivitet og træffer foranstaltninger for at minimere muligheden for misbrug af midler.” *)

Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner er glad for anerkendelsen: ”Det er en meget flot anerkendelse af vores arbejde. Vi er en af de første organisationer herhjemme – og blandt relativt få på verdensplan – der opnår denne certificering. Der er i den grad en tråd mellem dette blåstempel og Mission Østs mål om at hjælpe de mest udsatte mennesker på en effektiv, værdig og etisk forsvarlig måde. CHS-certificeringen anerkender både kvaliteten af vores arbejde og vores vilje til at udvikle og forbedre os,” siger han.

CHS-certificeringen uddeles af organisationen Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI), der er en uafhængig kvalitetskontrol af hjælpeorganisationers virke. HQAI har foretaget en grundig undersøgelse af Mission Østs arbejde, helt fra en gennemgang af skriftligt materiale, interviews med medarbejdere og besøg i felten, hvor man også interviewede fordrevne, som har modtaget hjælp fra Mission Øst.

”Tilbagemeldinger fra dem, vi hjælper, er særlig vigtige for os. Vi er meget glade for, at undersøgelsen endnu engang bekræfter, at Mission Øst opfattes som en organisation, der uddeler hjælp hurtigt og effektivt, hvor der er mest brug for det. Vurderingen fra modtagerne lægger også vægt på vore meget engagerede feltarbejderes dygtighed. Uden dem ville vores opgave være umulig,” understreger Kim Hartzner.

----------------

*) på engelsk fra Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI): "Mission East performs best in providing effective, appropriate and timely humanitarian aid. It is proactive in coordinating and seeks complementarity with government and other nongovernment actors. This was highly appreciated amongst stakeholders. Mission East plans and tracks the use of its resources to promote efficiency and takes measures to minimise the possibility of misuse of funds.”

Donér