Mission Øst Børn Smiler
20. dec 2021 | Mission Øst

Mission Øst er strategisk partner for UM

Mission Øst modtager de kommende fire år 21 mio. kr. årligt fra Danida. Dette var det glædelige resultat af en stor udbudsrunde blandt danske civilsamfundsorganisationer, som det danske udenrigsministerium har stået for og hvor 18 danske organisationer, heriblandt Mission Øst, er blevet udvalgt til at få en 2022-2025 strategisk partnerskabsaftale. Mission Øst var også strategisk partner i 2018-2021.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har netop offentliggjort, at Mission Øst er blevet udvalgt til at få en strategisk partnerskabsaftale med det danske Udenrigsministerium for de næste fire år. Partnerskabsaftalen betyder, at Mission Øst i aftaleperioden vil modtage 21 mio. kr. om året til arbejdet i en række af Mission Østs samarbejdslande.

Aftalerne bygger på den udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, som blev indgået i sommer. Mission Øst skal være med til at omsætte strategien til handling i nogle af verdens fattigste lande.

”Vi er taknemmelige og stolte over endnu en gang at modtage en sådan anerkendelse af Mission Østs indsats, der både rummer akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp til kriseramte lokalsamfund. Med bevilligen kan vi gøre en stor forskel for hundredtusindvis af nødlindende mennesker i de fjerneste egne af verden”, udtaler generalsekretær Betina Gollander-Jensen.

Langsigtede løsninger

Mission Øst er blandt i alt 18 civilsamfundsorganisationer, der er blevet udvalgt til at få strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet.

De strategiske partnerskaber skal underbygge stærke og uafhængige civilsamfund og demokratiske værdier og menneskerettigheder i de lande, de arbejder i. De skal bidrage til at forebygge og bekæmpe fattigdom og ulighed, konflikt og fordrivelse, irregulær migration og skrøbelighed, og så skal de gå forrest i kampen for klima, miljø og natur.

”Det er helt afgørende, at den danske udviklingsbistand kommer ud at arbejde i verdens skrøbelige lande, hvor fattigdommen er størst. Derfor er jeg også meget glad for, at aftalerne understøtter denne bevægelse”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.