3. maj 2007 | Mission Øst

May 07 - Kim Hartzner taler ved årsmødet

Generalsekretær, læge Kim Hartzner, kommer til Vorbasse den 28. maj for at fortælle om sit arbejde med handicappede børn i Armenien. Kim Hartzner har siden august 2006 boet i Armenien med sin kone og tre sønner, hvor han har været landsleder for organisationens arbejde.

Rammen for besøget den 28. maj er Mission Østs årsmøde, der for første gang finder sted i Vorbasse. Her vil Kim Hartzner på sin velkendte medrivende måde fortælle om kampen for handicappede og socialt udsatte børns rettigheder i den tidligere Sovjetrepublik, Armenien, hvor Mission Øst startede ud med nødhjælp i 1992.

Som en arv fra tiden under Sovjet bliver handicappede betragtet som mennesker uden værdi, og i manges øjne er skolegang og sundhedspleje til disse børn spild af tid. Kim Hartzner vil fortælle om kampen for at ændre et helt lands holdning til de svageste i samfundet. En kamp, der inden for de seneste par år har resulteret i en ny lov, der sikrer handicappede ret til skolegang, samt vedtagelsen af en læseplan, der på lang sigt kommer flere tusinde børn med indlæringsvanskeligheder til gode.

Mødet finder sted på Vorbasse Skole, Østergade 18, fra klokken 13.00 til klokken 14.55.