Af Kim Hartzner 31. okt 2019 | Mission Øst

Kom så Danmark: Sæt udviklingsbistanden op

Regeringens finanslovsudspil skærer i udviklingsbistanden. Det er helt forkert, i lyset af et rekordstort antal mennesker på flugt i verden.

Debatindlæg  i Politiken af generalsekretær Kim Hartzner

Bør dansk udviklingsbistand falde, når antal flygtninge og fordrevne stiger?

Nej, vel?

Men det lægger regeringen op til i sit finanslovsforslag, som havde førstebehandling den 22. oktober. Bliver det vedtaget, er Danmark i 2020 helt nede og skrabe på det minimum, som FN lægger op til: 0,7 procent af et lands bruttonationalprodukt (BNP).

Med regeringens finanslovsudspil kommer dansk udviklingsbistand til at ligge på laveste niveau i 40 år.

Det går altså den forkerte vej! Især i lyset af det stigende antal flygtninge og fordrevne vi er vidne til i øjeblikket. Ifølge FN er 70,8 millioner mennesker på flugt verden over.

Tendensen viser kæmpe behov – både i de lande, de flygter fra, og de nærområder, de flygter til.

Hvordan kan den danske regering lægge op til at skære ned i ulandsbistanden, når mennesker verden over i den grad lider nød? Det er jo netop udviklingsbistanden, der virker i det lange løb – enten det er til myndigheder eller gennem hjælpeorganisationer.

Med klimaforandringerne er der endnu større behov for at sætte ind med langsigtet udviklingshjælp, der kan sikre vand, mad og tryghed for lokalbefolkningerne. Netop i det lys er det endnu mere uforståeligt, at finanslovsforslaget skærer ned på udviklingsbistanden i stedet for at skrue op for den.

For fire år siden var Danmarks bidrag til verdens fattige og katastroferamte 0,85 procent af BNP. Det tal skal vi altså op på igen. 

Derfor skal der lyde en klar opfordring herfra til regeringen og udviklingsminister Rasmus Prehn: Sæt udviklingsbistanden op – nu. Det er et relativt lille bidrag for os herhjemme. For dem derude betyder det overlevelse.