Af Betina Gollander-Jensen, Secretary General 21. nov 2022 | Mission Øst

Klimakrisen påvirker fattige mennesker i klimasårbare lande

Det årlige klimatopmøde COP27 er slut, og selvom vi ikke så meget fremskridt på 1,5-graders målet skete der alligevel vigtige fremskridt.

Tab og skader kom for alvor på dagsordenen i år, og vi er glade for at se, at der nu skal oprettes en klimakatastrofefond. Der er mange vigtige detaljer, der endnu ikke er kommet på plads - bl.a. hvem, der kan få kompensation og hvem, der skal betale - men det er et vigtigt første skridt. Vi er også glade for at se, at der er fokus på, at pengene ikke skal omallokeres fra eksempelvis udviklingsbistanden.

Dog er det bekymrende, at verdens stats- og regeringschefer ikke har kunnet nå længere på 1,5-graders målet. Mission Øst og vores partnere ser tydeligt, hvordan effekterne af klimakrisen påvirker fattige mennesker i klimasårbare lande. De har svært ved at håndtere de enorme ødelæggelser, der gentagne gange overgår dem selv, deres familier og de lande, de bor i. Vi hjælper med klimatilpasning, som f.eks. træning i klimaresistente afgrøder, med katastrofeforebyggelse, og med humanitær hjælp, når skaden er sket.

Alle, og især verdens regeringer, må og skal være deres ansvar bevidst. Ellers ender vi med at stå med en regning, vi som verdenssamfund ikke kan betale.

Læs mere om vores indsats for sårbare mennesker: https://missioneast.org/klima

dkk