Af Betina Gollander-Jensen 21. dec 2021 | Mission Øst

Julehilsen fra generalsekretæren

Kære medlemmer, givere, donorer og andre støtter!

Jeg vil ønske jer en rigtig glædelig julehøjtid, hvor vi igen bliver mindet om det, der dybest set holder os sammen som mennesker: Kærligheden.

Uden den mister livet sin mening. Uden den rækker vi ikke ud over os selv for at komme hinanden i møde. Uden den får vi heller ikke taget os sammen til at gøre noget ved nøden i verden.

Kærlighedens frugt er barmhjertighed. Det ord inspirerer Mission Østs hjælpearbejde. Den værdi bliver vi igen mindet om i julens budskab.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn…”, skriver apostlen Johannes i Bibelen *).

Kærligheden er i centrum. Men ikke passivt afventende.

Kærligheden handler. Men ikke på må og få.

Kærligheden giver. Men ikke på skrømt, heller ikke af sur pligt. Nej, den der elsker, kan slet ikke lade være med at give.

Det er barmhjertighed. Fra hjertet i barmen til andre mennesker. Til partner, børn, familie, venner, og måske også til mennesker, vi aldrig har mødt, men som vi har fået særligt på hjerte.

Det ideal vil vi stile efter. Derfor har vi sat det som overskrift på vores strategi frem mod 2030: ”Sammen om barmhjertighed.” Det er vores pejlemærke.

Det håber jeg du vil være sammen med os om at føre ud i livet. I akut nødhjælp, tidlig genopbygning og bæredygtig udvikling. Lade vore hjerter sammen række ud til endnu flere nødlidende i 10 af verdens krise- og konfliktramte lande, som vores flere end 200 lokale medarbejdere og 40 partnerorganisationer står sammen med.

Julens budskab inspirerer os. Ikke kun de fascinerende fortællinger om barnet i krybben, hyrderne på marken og de vise mænd fra Østerland. Men også kernebudskabet. At kærligheden engagerer sig i barmhjertighed.

Kærlig julehilsen,

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær

 

*) Johannes-evangeliet, kapitel 3, vers 16

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.