Af Svend Løbner 10. mar 2021 | Mission Øst

Coronakrisen rammer verdens børn hårdt

Torsdag den 11. marts er det præcis et år siden Danmark lukkede det meste af samfundet ned på grund af den omsiggribende Coronapandemi. I den anledning tænker Mission på alle dem, vi hjælper i modtagerlandene.

Pandemien har nemlig meget alvorlige konsekvenser i lande, som ikke har samme mulighed for sundhedsydelser, onlinetjenester og erhvervsstøttepakker, som vi har herhjemme. 

Børn overladt til overgreb og hårdt arbejde

Når coronapandemien tvinger familier ud i fattigdom og skolerne lukker, er børn ofte overladt til hårdt arbejde, hvor de risikerer vold og overgreb. Mission Østs oplysning, nødhjælp, støttecentre og læsegrupper afhjælper situationen.

Coronanedlukning har konsekvenser. Isolationen tærer, ensomheden lurer og mistrivslen stikker sit fæle hoved frem. Det kender de fleste. Men de færreste er klar over, hvad det betyder for børn. At de mister læring og livslyst er én ting, men at de også må kæmpe for overhovedet at overleve, er noget helt andet.

I Syrien har 11 mio. mennesker – 4,8 mio. af dem børn - brug for humanitær hjælp. Og i nabolande som fx Libanon og Irak bor desuden 5,6 mio. syriske flygtninge, herunder 2,5 mio. børn. I Libanon er antallet af ekstremt fattige syriske flygtninge steget fra 55 procent til 89 procent på et enkelt år. I Afghanistan er antallet af mennesker, der har brug for humanitær hjælp, steget fra 9,4 til 14 mio. mennesker på et år.

En hidtil uset global krise

COVID-19-pandemien har udløst en hidtil uset global humanitær, socioøkonomisk og sundheds- og menneskerettighedskrise, der forværrer sårbarheden hos berørte børn, lyder rapporten fra UNICEF.

Dertil kommer, at skoler er lukket ned over en bred kam. Det betyder ikke blot, at børnene mister læring, som er svær at indhente.

Men at især udsatte børn fra hårdt pressede familier mister skolens sikre zone, hvor de nogle timer hver dag kan komme væk fra hårdt husarbejde, misbrug og vold. Sammen med overgrebene risikerer piger tidlig graviditet og børneægteskab.

Sådan er virkeligheden i de fattige og konfliktramte lande, som Mission Øst arbejder i, viser rapporter

fra FN’s børnefond UNICEF, FN’s organisation for bl.a. uddannelse UNESCO, og menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

Piger er mest udsatte

I et land som Afghanistan går knap halvdelen af alle børn i skolealderen – 3,7 millioner børn - slet ikke i skole. Hele 60 procent af pigerne går ikke i skole. Flere end 10 millioner børn i Afghanistan har ikke gået i skole siden nedlukningen i marts 2020.

I Nepal er 95 procent af børnene ophørt med at gå i skole. Kun 9 procent af eleverne havde adgang til fjernundervisning, men kun halvdelen har gjort brug af det. Af dem er 5 procent fra fattige familier.

I et af projektområderne lider 35 procent af den nepalesiske lokalbefolkning desuden under børnearbejde, partnervold, overdrevet arbejdsbyrde på kvinder og unge piger, samt diskrimination på grund af kaste.

Flere læsegrupper og støttecentre

Men der er også håb for enden af tunnelen.

I Afghanistan oprettes spare-lånegrupper for kvinder, som derved kan starte små virksomheder og forbedre deres familieøkonomi. I 2020 blev der oprettet 15 nye grupper i Faizabad og Rustaq, hvor kvinderne også lærer at læse og skrive.

I Nepal har Mission Øst oprettet særlige læsegrupper for piger og kvinder. Her lærer de også om deres rettigheder og adgang til sundhed og til uddannelse. Desuden undervises børn med handicap af specialtrænede skolelærere i mobile skoler.

I Irak fortsætter Mission Østs fem medborgercentre at give psykosocial støtte til børn og unge, som er traumatiseret efter krig. Her lærer børnene sprog og matematik, mens de unge bliver introduceret til et fag, de kan ernære sig ved i fremtiden.

I Syrien og Libanon er der oprettet nye medborgercentre, hvor fattige og fordrevne familier modtager nødhjælp og værnemidler, og hvor børnene kan deltage i aktiviteter, der hjælper dem med at bearbejde traumer, så de kan tage læring til sig.

Nødhjælp letter presset

Overalt giver Mission Øst oplysning om COVID-19, så familierne kan forstå sygdommen, og hvordan man beskytter sig bedst muligt.

”Vi er en pålidelig kilde til oplysning om COVID-19, oplysning, der påvirker og forandrer folks adfærd,” fortæller Mission Østs programdirektør Peter Drummond Smith og fortsætter:

”Ud over at give brugbar information, modvirker vi misinformation, rygter og løgne om coronavirus. Det hjælper familier og børn med at navigere i denne svære tid."

Samtidig lettes presset på familierne:

”Mad, vand, hygiejneartikler og værnemidler frigør penge til andre fornødenheder i familien. Dermed får familierne færre bekymringer og flere ressourcer til at tage sig af deres børn,” tilføjer Peter Drummond Smith.