Af Kim Hartzner 25. maj 2020 | Mission Øst

Corona kan udløse sultkatastrofe

2 milliarder får ikke tilstrækkelig mad. COVID-19 gør ondt værre. Der er brug for både hygiejne- og beskyttelsesudstyr og akut fødevarehjælp, skriver Kim Hartzner i Kristeligt Dagblad.

113 millioner mennesker er truet af sultedøden. 820 millioner står over for kronisk hungersnød. Tallene stammer fra FN, der konstaterer, at fødevarekrisen i verden har været støt stigende de seneste fire år.

Formanden for FN’s generalforsamling har netop opgraderet tallene til, at svimlende 2 milliarder mennesker i dag ikke har ”regelmæssig adgang til sikker, nærende og tilstrækkelig mad”. Tallene stammer endda fra før udbruddet af Coronavirus.

”Hvis vi skal forhindre en fødevarekrise forårsaget af pandemien, skal vi sikre, at alle overalt har ensartet adgang til nærende mad… Covid-19-pandemien forværrer allerede eksisterende uligheder og lægger enorm belastning på anstrengte systemer og trykker udsatte mennesker dybere ned i fattigdom og sult,” skriver Tijjani Muhammad-Bande og tilføjer:

”I både vores hurtige reaktion på pandemien og vores langsigtede planlægning er det bydende nødvendigt, at vi knytter fødevaresikkerhed til sundhedsinterventioner og investeringer i infrastruktur. Vi skal udvide de sociale beskyttelsesforanstaltninger og prioritere fødevarehjælpeprogrammer for de mest sårbare.”

Jeg kunne ikke være mere enig. Mission Øst rækker ud til det mest sårbare befolkningsgrupper i fattige og konfliktramte lande som Afghanistan, Nepal, Irak, Syrien og Libanon. Det er flygtninge og fordrevne som har mistet arbejde og indtægt og desuden har svært ved at skaffe mad, da butikker og markeder er lukket ned.

Vores samarbejdspartnere uddeler nødhjælp, som både består af hygiejneartikler og fødevarer til en måneds forbrug. I Nepals bjerge på æselryg eller med fly. I de øvrige lande uddeler hjælpeteams fra dør til dør og fra telt til telt. I Syrien uddeler vi mad til børn og familier i Aleppo og Homs, børn der ligesom 370 millioner andre børn i verden, ikke får deres sædvanlige skolemåltid, fordi skolerne er lukkede på grund af Coronapandemien.

Som læge deler jeg Tijjani Muhammad-Bandes bekymring for de langsigtede virkninger af Coronapandemien. Mennesker, der sulter, har større risiko for at udvikle alvorlige Covid-19-symptomer på grund af underernæring og svagt immunsystem. De, der sulter, er ofte fattige, bor i små rum og har derfor svært ved at isolere sig. Og de mangler ofte adgang til sundhedsydelser og ordentlige vand- og sanitetsforhold.

I en krise, der er den værste siden Anden Verdenskrig, er det derfor absolut nødvendigt at tænke i helheder. Både kort- og langsigtet. Både akut nødhjælp og varige forsyninger.

Det er en stor mundfuld for hjælpeorganisationer som Mission Øst. Men sammen med andre kan vi gøre en kæmpe forskel. Vores ekspertise er hygiejne, vand og sanitet. Nu uddeler vi også fødevarer. Og i tæt samarbejde med FN koordineres indsatsen med andre hjælpeorganisationer, så også sundhedsbehovene tilgodeses.

For mennesker i dyb nød er hjælpen forskellen mellem liv og død. Og for en verden hærget af Covid-19 kan den fælles hjælp forhindre en sultkatastrofe af helt uoverskuelige dimensioner.

 

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.