Af Svend Løbner 4. jan 2022 | Mission Øst

Barmhjertighed er pejlemærke i ny strategi

Mission Øst har vedtaget en strategi frem mod 2030. Seks strategiske mål optimerer og målretter indsatsen for at møde sårbare menneskers behov i forbindelse med Coronapandemi, klimakrise og lokal udvikling.

I mere end 30 år har Mission Øst arbejdet sammen med de mest sårbare mennesker i de områder, der er sværest at nå, for at hjælpe dem med at overvinde nødsituationer og genopbygge tabt levebrød. I løbet af disse år har verden ændret sig, og vi ser nu et stigende antal konflikter og fordrivelser samt konsekvensen af ​​klimakrisen og COVID-19.

Mission Øst vil tilpasse sig disse ændringer og fortsat være en af ​​de bedste organisationer til at levere støtte til de mest sårbare i fjerntliggende områder. Overskriften for strategien i 2022-2030 er Together in Compassion – medfølelse for mennesker og hele skabelsen!

Ud fra klare kristne værdier sigter Mission Øst mod at opfylde disse strategiske mål:

1. Konflikt- og katastroferamte samfund modtager rettidig og relevant humanitær respons.

2. Marginaliserede og sårbare befolkningsgrupper lever sunde, værdige liv og oplever social retfærdighed i inkluderende og modstandsdygtige samfund.

3. Udsatte samfund træffer effektive foranstaltninger for at tilpasse sig skiftende klima og engagerer sig i genoprettende miljøpraksis for at beskytte sig selv og skabelsen.

4. Mission Øst investerer i kvalitetspartnerskaber og kapacitetsopbygger lokalt lederskab.

5. Mission Øst har en mangfoldig finansieringsbase og et effektivt folkeligt engagement.

6. Mission Øst er en dynamisk og formålstjenlig organisation.

Læs hele strategien her (på engelsk).