Mission Øst og verdensmålene

I 2015 vedtog verdens ledere 17 verdensmål. Med udløb i 2030 har de som formål at udrydde fattigdom, mindske uligheden og håndtere klimaforandringerne. Mission Øst har altid haft samme dagsorden, som den, verdensmålene sætter. Derfor støtter vi dem af hele vores hjerte.

På dagsordenen for verdensmålene er ligeledes en ambition om ”ikke at lade nogen i stikken”. Det er selve kernen i Mission Østs arbejde, da vi er grundlagt på og altid handler ud fra viljen til at hjælpe dem, der er allermest sårbare og inkludere dem, der er marginaliseret i samfundet.

Sådan er Mission Østs arbejde koblet til verdensmålene 

Af de i alt 17 verdensmål bidrager Mission Østs arbejde særligt til indfrielsen af de syv følgende verdensmål.