9. jun 2023 | Mission Øst

Gør en forskel som bestyrelsesmedlem!

Bestyrelsen er den øverste instans for Mission Østs anliggender og står for den overordnede strategiske ledelse af organisationen. Bestyrelsens medlemmer bliver valgt på generalforsamlingen eller blandt organisationens kollektive medlemmer, f.eks. virksomheder. Et af bestyrelsens medlemmer er udpeget af medarbejderne. Bestyrelsen ansætter generalsekretæren, der har ansvaret for den daglige ledelse af organisationen. Bestyrelsen i Mission Øst fungerer som et kontrolorgan til at sikre, at Mission Øst overordnet set er på rette vej – men er også en moderne bestyrelse, som fungerer som ressourceorgan, og hvor medlemmer, afhængig af deres kompetencer, kan indgå som sparringspartnere for generalsekretæren og medarbejderne.

Mission Øst Armenien

En værdifuld indsats – ansvarsområder som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Mission Øst og sikrer, at vi overholder lovens rammer og vores vedtægter. Som bestyrelsesmedlem sikrer man, at Mission Østs aktiviteter er organiseret forsvarligt, bl.a. ved at godkende organisationens årsbudget og årsregnskab. Derfor vil man på bestyrelsesmøderne gennemgå og drøfte Mission Østs finansielle forhold og rapporter for bl.a. at sikre, at vores kapitalberedskab er i orden. Et andet vigtigt arbejdsområde er at give input til at godkende Mission Østs strategier og politikker, f.eks. fundraising-strategien eller medarbejderhåndbogen. Som bestyrelsesmedlem er du således med til at sørge for, at Mission Øst har de rette procedurer og strukturer til at kontrollere og risikostyre organisationens aktiviteter.

Som bestyrelsesmedlem har du også en unik mulighed for at besøge et af vores programlande og se, hvordan Mission Øst hjælper de fattigste mennesker i de fjerneste områder rundt om i verden.

Hvor meget tid kræver det at være bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for to år. Arbejdet er frivilligt. Hvert år er der typisk fire bestyrelsesmøder af hver 2-3 timers varighed. I forbindelse med møderne rundsendes dagsorden og dokumenter, så man kan forberede sig til møderne. Det tager omkring en time at læse dokumenterne.
For mere information, kontakt bestyrelsesformand Torben Andersen: ta@realraad.dk

dkk