Mindre ulighed

Mindre ulighed

Hvad handler dette mål om?

Indkomststigninger for de fattigste; fremme af den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle mennesker uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion og økonomisk eller anden status); og sikring af lige muligheder og mindsket ulighed – inkl. tilskyndelse til lovgivning på området

Hvordan indfrier Mission Øst dette mål?

Inklusion af sårbare/marginaliserede grupper står i centrum for alle vores indsatser i alle de lande, hvor vi arbejder. Uanset om det drejer sig om den nødhjælp, vi leverer, vores levebrøds-projekter eller vores indsatser for at styrke det lokale katastrofeberedskab, sørger vi altid for at fremme den sociale, politiske og økonomiske inklusion af alle i samfundet, uanset køn, handicap, etnicitet eller religion (mål 10.2).

Vores indsatser for at styrke levebrødsmuligheder lokalt, sigter særligt mod at øge fattige og marginaliserede gruppers indtjening (mål 10.1). Vores samarbejde med civilsamfundsorganisationer gør dem bedre rustet til at repræsentere disse grupper og til at presse på for bedre og yderligere lovgivning, der understøtter deres rettigheder (mål 10.3 og 10.4).

Relevante Mission Øst-lande: Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal, Armenien, Tadsjikistan, Syrien, Lebanon