Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene

Hvad handler dette mål om?

Afskaffelse af diskrimination mod kvinder og piger; afskaffelse af vold (inkl. trafficking, seksuel eller anden udnyttelse); afskaffelse af skadelige praksisser (f.eks. børneægteskaber eller tvangsægteskaber); fremme af kvinders lige og fulde deltagelse i ledelse inden for politik og økonomi eller i offentligheden; og støtte af reformer, der giver kvinder lige ret til ressourcer.

Hvordan indfrier Mission Øst dette mål?

Støtte af kvinders behov og fremme af deres rettigheder er en prioritet, der går på tværs af alle Mission Østs programmer. Nogle af vores udviklingsprogrammer fokuserer også på oplysning og fremme af kvinders og pigers rettigheder, f.eks. i Nepal og Myanmar, hvor vi arbejder arbejde for at opnå mål 5.1 og 5.5. (afskaffelse af diskrimination mod kvinder og fremme af deres deltagelse i ledelse og i offentligheden). I Nepal tilstræber vi specifikt en afskaffelse af praksisser, der er skadelige for kvinder og piger såsom chhaupadi (mål 5.3) ligesom vi informerer kvinder med henblik på at forhindre trafficking (mål 5.2). I Irak og Libanon kan kvinder og piger komme på vores lokale centre og gøre brug af vores sagsbehandlingstilbud. Her får de hjælp hvis de er i fare for eller allerede bliver udsat for kønsrelateret vold. Samtidig laver vi oplysningskampagner for at advare om konsekvenserne ved børne- og tvangsægteskaber (mål 5.2-5.3).

Relevante Mission Øst-lande: Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal, Tadsjikistan, Syrien, Lebanon