Mission Østs lokale partnere: Ingen situation er håbløs

Mission Østs lokale partnerorganisationer Tabitha og Dorcas giver både psykisk, social, fysisk og praktisk hjælp til flygtninge i Syrien og Libanon.

Mission Øst arbejder altid gennem lokale partnerorganisationer. De har førstehåndskendskab til de lokale forhold og nyder tillid i den lokale befolkning. I Syrien samarbejder vi med Dorcas, og blandt syriske flygtninge i Libanon arbejder vi med Tabitha.

’Ingen situation er håbløs’

Tabitha og Dorcas yder et omfattende hjælpearbejde og ”nægter at acceptere nogen situation som håbløs”, som de udtrykker det.

I Syrien giver Dorcas psykosocial støtte til tusindvis af mennesker, der er traumatiserede på grund af borgerkrigen. Sammen med den græsk-ortodokse kirke hjælper de landbefolkningen med at genopbygge deres ødelagte huse og genopdyrke marker, der har ligget brak under krigen.

I Libanon yder Tabitha juridisk bistand til syriske og palæstinensiske flygtninge, så de kan blive registreret og modtage kommunale ydelser. Samtidig driver Tabitha tre medborgercentre, hvor flygtningene får hjælp til at bearbejde krigstraumer, lære nyt og så vidt muligt leve et normalt liv.

Konkret og praktisk hjælp

Tabitha og Dorcas arbejder blandt lokalbefolkningen, hvor deres dygtige juridiske og sociale rådgivere yder en stor indsats. Under Coronapandemien har begge organisationer også uddelt fødevarer, rengøringsmidler, hygiejneudstyr og værnemidler.

Hjælpen gør en verden til forskel i et samfund, hvor ressourcerne er knappe. Coronapandemien lukker butikker og virksomheder, så folk mister arbejde og indtægt. Den lokale møntfod er devalueret i en grad, så opsparinger mister værdi. Den konkrete hjælp er derfor guld værd.

Og hvad var det, Tabitha og Dorcas gav udtryk for? "Vi nægter at acceptere nogen situation som håbløs".

FAKTA

Lokale partnere: Tabitha og Dorcas

Tabitha og Dorcas er Mission Østs lokale partnere i henholdsvis Libanon og Syrien. Organisationerne har base i Holland og er særligt gode til at yde nødhjælp til flygtninge og fordrevne, samt genopbygning efter krig.

Tabitha er navnet på en ung kvinde i Bibelen, der var kendt for gavmildhed og gode gerninger. Hun havde tilnavnet Dorkas.