Støt vores indsats for verdens mest udsatte mennesker

KLIMA

Klimakrisens konsekvenser

Millioner af mennesker er i dag udfordret af klimaet og har akut brug for løsninger for at overleve.

Den måde vi har levet indtil nu har desværre ofte også skabt ødelæggelse af natur og tab af menneskeliv. Vi bør tage vare på vores verden, som vi tager vare på vores eget hjem, nemlig så der er rart og trygt at bo. Vi kan ikke komme udenom, at vi mennesker er en del af naturen med dets naturkrafter og -love – så det er på tide, at vi opfører os sådan ved at hjælpe dem, der lider mest med at tilpasse sig klimaforandringerne.

Generalsekretær Betina Gollander-Jensen

 

Klimahjælp til Nepals bjergfolk 

Klimaforandringerne har alvorlige konsekvenser for befolkningen i den fattige Karnali-region i Nepal.

Floder tørrer ud, traditionelle afgrøder har svært ved at gro, og befolkningen skal gå langt for at skaffe livsnødvendigt vand. Når regnen endelig kommer, så skaber den jordskred og oversvømmelser, som ødelægger hjem og marker.

Se hvordan Mission Øst hjælper udsatte mennesker i Karnali med at tilpasse sig klimaets barske vilkår.

 

Læs mere her>>

COP27 climate

Klimatopmøde i Egypten

FN’s 27. klimatopmøde (COP27) blev afholdt i november i Sharm El Sheikh, Egypten. Mødet danner rammen om forhandlinger på klimaområdet for medlemslandene. 

Forhandlingerne er vigtige, fordi klimakrisen rammer skævt. De lande og mennesker, der har bidraget mindst til klimakrisen, mærker konsekvenserne mest. Deres høst slår fejl, deres hjem bliver ødelagte, og der er stigende behov for nødhjælp. 

Mission Øst hjælper mennesker, der er påvirket af klimakrisen med mad, adgang til rent vand, nødhjælp og til at skabe sig en indtægt. Men nogle af klimakrisens konsekvenser er så omfattende, at de ikke kan løses ved hjælp af klimatilpasning alene.

Uden bæredygtige løsninger vil fremtidige klimakatastrofer få endnu mere omfattende konsekvenser for os alle, men især for de i forvejen mest sårbare mennesker. På dette års klimamøde var der derfor, med rette, stort fokus på de tab og skader, som klimakrisen har forårsaget.

 

Mission Øst-partnere deltager i COP27. Læs mere>>

Klimaforedrag Mission Øst Betina Gollander-Jensen og Michael Jarnvig

Foredrag: Klimaforandringer og nødhjælp

Tre velbesøgte foredrag om klimaforandringer og nødhjælp i Randers, Ringkøbing og Nibe i 2022.

TV-meteorologen Michael Jarnvig delte ud af sin viden om vejr og klima.

Det er især de fattige lande, der vil opleve store konsekvenser af klimaforandringerne. Det er nu, vi må sikre vand, mad og energi til vores medmennesker, ellers vil vores børnebørn blive vidne til en katastrofe af dimensioner, siger Jarnvig, der er Mission Øst ambassadør.

Generalsekretær Betina Gollander-Jensen fortalte om Mission Østs indsats med bæredygtige dyrkningsmetoder og afgrøder for at modvirke klimakrisens følger forskellige steder i verden. Betina Gollander-Jensen gav bl.a. indsigt i de tiltag, der er nødvendige for at forhindre katastrofer, som skyldes klimaforandringerne.


Vil du bestille et klimaforedrag?
Kontakt os på tlf. 39 61 20 48 eller admin@missioneast.org.

Del denne side