Af Svend Løbner 23. sep 2019 |

Skolegang for flygtningebørn

Over 3 millioner børn på flugt har ikke mulighed for at gå i skole. Mission Øst afhjælper problemet i Irak gennem børnecentre. I Sinjar er børnecentrene eneste skoletilbud.

Over halvdelen af verdens flygtningebørn går glip af skolegang på grund af krig, vold og overgreb. Dermed får de ikke lagt grunden til en uddannelse, der skal gøre dem i stand til at skabe sig en fremtid og genopbygge deres lokalsamfund.

3,7 millioner af verdens i alt 7,1 mio. flygtningebørn i skolealderen kommer ikke i skole, fastslår FN’s Flygtningeorganisation UNHCR i en ny rapport, der netop er blevet offentliggjort. Kun 63 pct. af flygtningebørnene går i grundskole, sammenlignet med 91 pct. af børn globalt. På verdensplan får 84 pct. af alle unge en ungdomsuddannelse, mens det blot er 24 pct. af de unge flygtninge, der får den mulighed, lyder rapporten fra UNHCR.

Det er uholdbart og varsler dårligt for verdens fremtid.

Skolegang giver håb for fremtiden

Mission Øst træder til med undervisning i basale skolefag til flygtningebørn i det krigshærgede Irak. På fire børnecentre får børn fra krig mulighed for at lære sprog, matematik og almindelige livsfærdigheder. Unge tilbydes kurser, der forbereder dem på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er absolut nødvendig, hvis den opvoksende generation skal kunne overtage, stabilisere og udvikle landet, vurderer Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner.

- Børnene på vores centre har været ude for de værste overgreb, man kan tænke sig. Mange har set deres forældre blive dræbt. Det har givet dem ar på sjælen, som de bearbejder på centrene – og mere end det: De får også håb om en ny fremtid, idet de modtager skoleundervisning og får mulighed for at afprøve et håndværk.

Fire børnecentre

Indsatsen kan se ud som en dråbe i havet, men havet består af dråber, og for de børn og unge, der får skolegang og uddannelse, er det livets chance, pointerer generalsekretæren.

Mission Øst driver børnecentre i Sinjar by og yderligere to centre i Sinjar-distriktet. For mange af børnene er Mission Østs børnecentre den eneste skolegang, de får. Mission Øst driver også et drop-in-center for gadebørn i det krigshærgede Mosul.

Generalsekretær Kim Hartzner kan fuldt tilslutte sig FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi, når han i forbindelse med rapporten siger: ”Vi svigter flygtninge ved ikke at give dem muligheden for at opbygge de færdigheder og den viden, de har brug for til at investere i deres fremtid.”

“Børnene er fremtiden, deres trivsel er forudsætning for læring, og grundskolen danner grundlag for at de senere kan videreuddanne, arbejde og opbygge deres land, og hvem ved, blive landenes nye ledere,” siger han.

Børn i fokus

Mission Øst står projekter, der netop fokusere på at give børn mulighed for indlæring og skolegang.

  • I Irak rækker vi ud til udsatte børn og unge gennem børnecentre, ved mobile opsøgende teams og individuel sagsbehandling.
  • I Armenien og Tadsjikistan drives sundhedscentre og såkaldte børnehjørner, der giver både sundhed og uddannelse til børn med handicap og hjælper deres forældre til at støtte deres børn bedst muligt.
  • I Nepal oprettes læsegrupper og ungdomscentre, der hjælper især piger fra fattige og marginaliserede familier i afsides bjergområder med at indhente den skoleundervisning, de går glip af, fordi traditionen byder dem at være isolerede i menstruationsperioderne.
  • I samme område samarbejder Mission Øst med skolen for børn med handicap HEAD for at give blinde og fysisk handicappede børn skolegang og lærdom i at klare sin hverdag som blind eller handicappet.

Nyheder fra Irak

Ingen tilgængelige nyheder.