Af Ulla Saunte 6. okt 2020 |

Mission Øst først fremme med hjælp til nødlidende irakere

Nedlukningen i Irak gør det svært for internationale hjælpeorganisationer at få hjælpen frem. Mission Øst har været blandt de første til at komme lokalbefolkningen til undsætning i svært tilgængelige og usikre områder omkring Kirkuk og Hawija.

Det er ikke størrelsen men gørelsen, det kommer an på. Det viser Mission Østs Corona-indsats i Irak med al tydelighed. Og så alligevel: Faktisk er vores størrelse som organisation den helt afgørende faktor bag den hjælp, vi har leveret til internt fordrevne irakere i Kirkuk og Hawija under Corona-krisen. Det er vores fleksibilitet, der delvist forklarer, hvorfor vi er særdeles effektive i leveringen af værnemidler, hygiejne- og rengøringsprodukter og forebyggende information til lokalbefolkningen. Det fortæller Mission Østs programansvarlige i Irak, Aislinn Bradley. Mange års tilstedeværelse i området, et godt forhold til lokale myndigheder og ejerskab blandt lokalbefolkningen spiller også en vigtig rolle.

”Vi gør en dyd ud af at være omstillingsparate, så vi kan omgruppere hvor nødvendigt og finde veje til at yde basal nødhjælp til de mennesker, der har allermest brug for den. Det har betydet, at vi har været nogle af de allerførste til at komme lokalbefolkningen til undsætning i områder, som går for at være nogle af de mest risikable og svære at færdes i,” fortæller Aislinn.

Hjælpearbejdet udføres altid under nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Medarbejdernes sikkerhed kommer først.

Hendes udtalelser bakkes op af FN’s enhed for humanitær bistand (UN OCHA), som bl.a. på sociale medier har fremhævet Mission Østs effektive levering af hjælp til fordrevne irakere uden for lejrene. Gruppen bliver ellers tit overset, når nødhjælp skal fordeles. Der er omkring 1,4 millioner internt fordrevne i Irak, og de har - sammen med hjemvendte og værtssamfundet - altid været en af de primære målgrupper for Mission Østs projekter i landet.

Det har desuden været en fordel, at vores Corona-indsats ligger direkte i forlængelse af vores eksisterende programmer med fokus på hygiejne og forbedring af vand og sanitet. Derfor var den fornødne infrastruktur til at gennemføre en ekstraordinær Corona-indsats allerede til stede, fortæller Aislinn.

Corona-nedlukning rammer irakerne hårdt

Den vellykkede og hurtige distribution af hygiejnekits og rengøringsprodukter, informationsmateriale og afvikling af oplysningskampagner i lokalsamfundene er imidlertid ikke ensbetydende med, at Corona-pandemien nu samlet set er under kontrol. Der er mange udfordringer, og desværre er der et stigende antal smittetilfælde i Irak.

”Nedlukningen er gået hårdt ud over almindelige irakere, men i særdeleshed, de, der allerede før pandemien var hårdt ramt af konflikt. Det gælder især de fordrevne og hjemvendte irakere. En stor del af befolkningen har mistet deres indtægtsgrundlag og adgang til beskyttende foranstaltninger, hvilket især går ud over sårbare grupper som kvinder og børn.

Aislinn henviser til en undersøgelse, som Mission Øst netop har gennemført blandt modtagerne af den hjælp, vi leverer, for at få et samlet overblik over hvordan deres hverdag er påvirket af Corona-nedlukningen. Mere end en tredjedel af de adspurgte svarer, at de har mistet deres job eller på anden vis lider økonomiske tab, der truer deres eksistensgrundlag.

En af deltagerne i undersøgelsen siger: ”Efter vi har kæmpet os fri af ISIS’ hænder, er der ingen virus, der er kan få os ned med nakken”. Dog svarer 62 procent af de adspurgte, at deres liv er betydeligt påvirket af Corona-pandemien.

Som nævnt, går det især ud over kvinder og børn. De fleste irakiske skoler er stadig lukket, og antallet af kvinder og piger, der udsættes for voldelige overgreb i hjemmet, er stigende, ifølge Mission Østs egen undersøgelse.

Hjælp, der gør en forskel

Selvom udfordringerne i Irak er store, ikke mindst for de hjælpeorganisationer, der har haft svært ved at få hjælpen frem på grund af strenge krav fra de irakiske myndigheder, har Mission Østs støtte til lokalbefolkningen i Kirkuk og Hawija reddet liv, fremhæver Aislinn:

”Når en husholdning mangler penge, går ingen ud og køber sæbe, masker og håndsprit. Hvis man har nogle, bruges de på mad. Hygiejneartikler og rengøringsmidler er absolut sidste prioritet på indkøbslisten. Vores hjælp har givet fattige familier en mulighed, som de ellers ikke ville have haft, for at beskytte sig selv og deres nærmeste mod Corona-smitte.”

Artiklen er fra Mission Østs magasin nr. 3-2020, som kan læses her.

Nyheder fra Irak

Ingen tilgængelige nyheder.