30. sep 2016 |

Mission Øst i storstilet FN-aktion for at redde flygtninge fra Mosul

Mission Øst har sagt ja til FN’s kald om en koordineret indsats for at hjælpe de op til 1 million flygtninge, der ventes at strømme ud af Mosul, når den IS-kontrollerede by bliver befriet. Hjælpeorganisationen står klar med vandforsyning og hygiejneartikler til de fordrevne.

Islamisk Stats territorium svinder ind, og næste fase i kampen mod terrorbevægelsen er storbyen Mosuls befrielse. Når det sker, forbereder FN ”den mest komplekse humanitære indsats i 2016”. FN vurderer, at op mod 1 million flygtninge vil strømme ud af byen i alle retninger og at 1,5 millioner mennesker vil blive direkte berørt af kampene.

For at møde de massive behov vil ngo’er og andre relevante aktører samarbejde under FN. Også Mission Øst har sagt ja til FN’s opfordring og spiller en vigtig rolle i den brede humanitære indsats. Hjælpeorganisationen bidrager med vand, sanitet, hygiejne, husly og husholdningsudstyr.

Foto: Disse familier flygtede til fra IS-områder og ankom til en flygtningelejr i Kirkuk sidste år, netop som Mission Øst uddelte fødevarer og hygiejneudstyr.

Hårdt medtaget efter 2 års fangenskab

Mission Øst står allerede nu klar til at hjælpe de tusindvis af flygtninge, som snart ventes at strømme ud af Mosul i alle retninger. De er prisgivet den omgivende ødemark, hvis der ikke er nogen, der hjælper dem.

- Vi skal være klar over, at disse flygtninge er hårdt medtaget efter mere end to års fangenskab under IS’ terrorvælde. Dertil kommer måneders belejring og ikke mindst traumer og skader efter undertrykkelse, slaveri, voldtægt, tortur og lemlæstelse. Derfor skal de have hjælp hurtigt, og derfor er vi allerede på pletten til at tage imod dem, siger Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner.

Livreddende hjælp og specialiseret bistand

FN vurderer, at den militære kampagne mod IS’ højborg vil have store civile omkostninger.  Familier, der flygter, vil være under konstant fare for at blive tilbageholdt og indespærret af IS. De har måttet lide store afsavn og har manglet både mad og lægehjælp. Mange er ofre for overgreb og krænkelser mod menneskerettighederne, mens andre døjer med fysiske skader, fordi de blev fanget i krydsild mellem IS og den irakiske hær.

De fordrevne familier vil have brug for en bred vifte af livredning og specialiseret bistand, vurderer FN. De mest umiddelbare behov er vand, mad, husly og lægehjælp. Mission Øst fokuserer på hjælpeorganisationens ekspertise og sørger for materialer til inddækning og sengetøj, samt  vand, køkkengrej, sæbe og hygiejneartikler til foreløbig omkring 12.600 personer.

Ofre for seksuel vold

FN vurderer, at især kvinder og piger, der har været udsat for seksuel vold, vil have brug for specialiseret støtte. Her har Mission Øst erfaring med at drive centre, hvor unge kvinder og børn trygt kan tale ud om deres forfærdelige oplevelser og for børnenes vedkommende lege og tegne sig ud af traumerne.

Familier, der anvendes som menneskelige skjolde, mens de flygter, vil have alvorlige traumer, der kræver avanceret pleje. Adskilte familier og uledsagede børn vil også have brug for omfattende hjælp, vurderer FN.

Alt sammen, fordi IS i sommeren 2014 drog et blodspor efter sig i form af massehenrettelser, lemlæstelser, voldtægter og bortførelser. Da de indtog Mosul og ødelagde storbyens kirker, museer og andre kulturinstitutioner, drev de en halv million ud af en befolkning på to millioner mennesker på flugt.

Donér