Mission Øst Nepal
Af Fie T. Østergaard 6. nov 2022 | Mission Øst

Glem ikke bjergfolkene

15 % af verdens befolkning bor i bjergområder. Bjergene leverer vand til over halvdelen af jordens befolkning, men er samtidigt særligt udsatte for klimaforandringer.

Det er derfor i hele verdens interesse, at vi sørger for at holde fokus på bjergområderne under dette års klimatopmøde (COP27), hvor der retteligt er fokus på, hvordan klimaforandringer og deraf følgende tab og skader påvirker klimasårbare lande. Dog ser vi et begrænset fokus på påvirkningerne af klimakrisen i bjergområderne.

Kvinder i klimakrisen

Mission Øst arbejder, i samarbejde med vores lokale partnere, for at styrke kvinders indflydelse ved at lære dem at læse og skrive, at lære dem om deres rettigheder og om, hvordan de kan skabe en positiv udvikling i deres lokalsamfund.

Arbejdet har særligt fokus på kvinder, da mænd ofte har været nødt til at forlade bjergområderne for at finde arbejde, så de kan forsørge deres familier. Ved at hjælpe kvinderne til lige deltagelse i samfundet, kan de i højere grad være med til at påvirke de beslutningsprocesser, der påvirker deres liv og lede den forandring, der er så stort behov for i netop disse områder.

Mission Øst og vores partnere arbejder desuden med klima-smart landbrug, så kvinderne kan brødføde deres familier og kan skabe sig en indtægt, og arbejder med katastrofeforebyggelse for at afbøde nogle af de mange konsekvenser af klimakrisen, som allerede i høj grad påvirker fattige familier i Nepals bjergområder.

Fakta

Landene under FN’s klimakonvention mødes hvert år til Conference of the Parties, der også er kendt som COP’en. Det er det øverste organ i de globale klimaforhandlinger. Her bliver alle større beslutninger truffet, ofte med mediebevågenhed fra hele verden. 

Det forventes, at dette års klimatopmøde vil bringe konkret handling og tilsagn om en reduktion af udledningen samt finansiering af tab og skade som følge af klimaændringer til det globale syd. 

FN er vært for klimatopmødet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten, fra 6. til 18. november 2022.