Gør en forskel som virksomhed

VerdensmålDin virksomhed kan gøre en verden til forskel sammen med Mission Øst gennem en donation, sponsorat eller som strategisk samarbejdspartner. Der er lige så mange grunde til at støtte med en donation som til at indlede et tættere samarbejde. Vi laver bæredygtige løsninger og engagerende aktiviteter sammen.

Støtte til vores arbejde er fradragsberettiget.

Mission Øst støtter FN’s Verdensmål.

Skriv til admin@missioneast.org, og hør mere om, hvordan vi kan samarbejde.

 

Erhvervsdonation

Erhvervsdonationer er en enkelt donation, hvor modydelsen er diplom, nyhedsbrev fra felten, vores logo til jeres brug på jeres hjemmeside og intranet. Hermed kan I vise medarbejdere, kunder og leverandører, at I bidrager til en bedre verden for marginaliserede mennesker, og støtter der, hvor behovet er størst.

Beløb op til 17.700 kr. i 2023 er fradragsberettiget.

Erhvervssponsor

Sponsoratet er tidsbegrænset og støtter med en enkelt donation der hvor hjælpen er størst eller et tema som fx sundhed, katastrofehjælp eller fødevaresikkerhed. Tema og indhold aftales nærmere parterne imellem.

Kontakt os på admin@missioneast.org og lad os tale uforpligtende om mulighederne.

 

CSR – Corporate Social Responsibility

Når virksomheder vælger at arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og deres interaktion med social ansvarlighed giver det ikke blot virksomheden et bedre omdømme og stolte, tilfredse medarbejdere. Det er et konkurrenceparamter på lige fod med de traditionelle parametre, som skaber loyale og tilfredse kunder.

Vi samarbejder med store som små virksomheder, og udarbejder CSR-forslag, som sammen skaber engagement og mening.

Mission Øst har mere end 25 års erfaring med bæredygtig udvikling og katastrofehjælp. Vi samarbejder med netværk af  professionelle og lokale samarbejdspartnere og udmærker os ved at være fleksible, fordi vi er tilpas små, men alligevel store nok  til at gøre en forskel. Fleksibilitet er en nødvendighed i områder med uro på grund af krig og naturkatastrofer. Derfor er vores indsats bæredygtig og effektiv.

Vi blev CHS certificeret i 2017

Vi støtter FN’s Verdensmål.

Skriv og hør nærmere.

admin@missioneast.org

CSR partnerskab

Et forretningsdrevet CSR-partnerskab skræddersys til din virksomhed og er afhængigt af beløbets størrelse, jeres værdier og behov. Det strategiske samarbejde sammensættes efter

fælles mål og interesser, hvor kompetencerne sættes bedst mulig i spil. Et CSR-partnerskab

er af længere varighed på ca. 2-3 år, og indeholder typisk branche-eksklusivitet, PR, fælles

markedsføringstiltag, intern og ekstern markedsføring, m.m. Samarbejdets grundtanke er at gøre en forskel i verden og derved skabe bedre omdømme for virksomheden, medarbejderengagement og differentiering fra konkurrenterne.

Beløbet er fuldt fradragsberettiget. Jvf. Statsskatteloven §6

Kontakt os og hør nærmere: admin@missioneast.org

§ Skattefradrag

Erhvervsdonationer

I henhold til Ligningsloven §8A er fradragsberettiget op til 17.700 kr. i 2023.

Husk at skrive CVR-nummer, når du giver en donation. Så sørger vi for, at donationen automatisk bliver meldt til SKAT

Brug NetBank:  
Reg.nr.   3170    
Kontonr.: 00109 180 30

Erhvervssponsor og CSR-samarbejde

I henhold til Statsskatteloven §6 kan hele beløbet fratrækkes. Får din virksomhed en reklameydelse i forbindelse med et samarbejde, kan I som hovedregel få fradrag for beløbet som driftsudgift. Alle donationer med en reklameydelse bliver pålagt moms på fakturaen.
Det er op til din virksomhed at bedømme, om I har lov til at fratrække beløbet som driftsomkostninger (fx reklameudgift). Konsulter revisor eller jurist.

Få overblikket over fradragsreglerne hos SKAT

Vi blev CHS certificeret i 2017
Vi støtter FN’s Verdensmål.

Ring eller skriv og hør nærmere: admin@missioneast.org