Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Hvad handler dette mål om?

Afskaffelse af misbrug/udnyttelse/trafficking/vold mod børn; sikring af responsive/inkluderende/ respræsentative beslutningsprocesser; fremme af ikke-diskriminerende lovgivning

Hvordan indfrier Mission Øst dette mål?

Mission Øst samarbejder altid med civilsamfundsaktører når det er muligt. Især civilsamfundsaktører, som kæmper for bedre repræsentation af udsatte og sårbare grupper i samfundet. Det gør vi med det klare mål at sikre responsive, inkluderende, og repræsentative belsutningsprocesser (mål 16.7). Sammen med sådanne aktører, arbejder vi for anti-diskrimination i lovgivningen (mål 16 b). Derudover svarer Mission Østs arbejde for at beskytte udsatte børn i Irak til mål 16.2, som omhandler beskyttelse af børn mod vold, misbrug og udnyttelse. Vi beskytter børn i Irak under konflikt og som er internt fordrevne.

Relevante Mission Øst-lande: Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal, Armenien, Tadsjikistan, Syrien, Libanon