Hjælp Myanmars desperate flygtninge | Mission East

Hjælp de desperate rohingya-flygtningeSådan kan du hjælpe

MobilePay til 20 13 12 12
Skriv 'monsun-lp'
(og dit fulde navn og cpr-nummer i beskedfeltet, hvis du ønsker fradrag.)

Netbank: Reg. Nr. 3170, Konto nr. 10243327 skriv 'monsun-lp'
(og dit fulde navn og cpr-nummer i beskedfeltet, hvis du ønsker fradrag.)

SMS 'KLAR' til 1245
og støt med 150 kr. + alm. SMS-takst

Din donation går til Bangladesh gennem Mission Østs katastrofepulje.

 

Giv et bidrag

hjælp de mest udsatte

Hjælp rohingya-familier på flugt fra Myanmar

Over 900.000 forfulgte rohingyaer fra Myanmar har søgt tilflugt i overfyldte flygtningelejre i Bangladesh. Truslen fra epidemier er særlig stor i monsunsæsonen. Mission Øst hjælper flygtningene med at forebygge livsfarlige sygdomme.

Lal Bana er en ung mor på 20 år og tilhører Myanmars overvejende muslimske rohingya-mindretal. Da hendes hjemlandsby i landets Rakine-provins blev angrebet, og der blev sat ild til hendes hus, måtte den højgravide kvinde og hendes toårige datter flygte op i bjergene. Efter tre dages flugt fødte hun endnu en lille pige.

”Der var ingen til at hjælpe mig, ingen læge. Og jeg blev ved med at bløde,” fortæller Lal Bana, der først fik lægehjælp, da hun nåede frem til en flygtningelejr i Bangladesh.

Her bor hun nu sammen med sine to små døtre under en nødtørftig overdækning, der kun holdes oppe af et par pinde. Regnen siler ned og forvandler jorden til mudder. Hun og døtrene har desperat brug for hjælp for at overleve.

Sådan kan du hjælpe de sygdomstruede flygtninge

  • For 270 kr. kan du sende et sundhedsteam ud med livsvigtig sundhedshjælp til 30 mennesker
  • For 450 kr. kan du hjælpe 50 mennesker med at få behandling for diarré
  • For 900 kr. kan 50 mennesker få sundhedshjælp og behandling for diarré

Monsunen hærger lejrene

Over 900.000 rohingyaer har søgt tilflugt i de overfyldte flygtningelejre i Bangladesh. Alene 700.000 er kommet til siden august 2017 og har sat lejrene under et enormt pres.

Flygtningene har overlevet massakrer, en hovedkuls flugt gennem floder og sumpe, og indtil nu har de modstået truslen fra livsfarlige epidemier i lejrene. Nu truer den voldsomme monsunregn med at føre til oversvømmelser og mudderskred og dermed ødelægge de nødtørftige telte, flygtningene bor i. Den gør også lejrenes indbyggere ekstra sårbare over for epidemier.

Derfor er det arbejde, vores partner Medical Teams International (MTI) udfører i de overfyldte flygtningelejre, blevet endnu vigtigere. MTI har oprettet mobile sundhedsklinikker, der kan nå ud til de fjerneste hjørner af de kæmpemæssige lejre. Organisationen har også uddannet sundhedsteams blandt rohingyaerne, der bl.a. uddeler sæbe, mens de vejleder familier i hygiejne. Noget så simpelt som at vaske hænder kan betyde forskellen på liv og død i en lejr, hvis indbyggere er truet af kolera.

Din støtte går til Mission Østs katastrofepulje, som lige nu bliver brugt til hjælpearbejdet i Bangladesh.

Når monsunen rammer flygtningelejren, fører den til oversvømmelser - og øget sundhedsfare. Foto: Nath Fauveau/Medical Teams International

Monsunregn og storme rammer hundredtusinder af Rohingya-flygtninge i Bangladesh. Mission Øst samler ekstra ind for at bekæmpe epidemier og oprette mobile sundhedsklinikker i gigantisk flygtningelejr.

Otte-årige Nasima har overlevet en massakre og en bådulykke. Men nu truer monsunen. Foto: World Concern

Hundredtusinder af rohingya-flygtninge fra Myanmar lever i nødtørftige teltlejre i Bangladesh. Nu da monsunsæsonen er i gang, risikerer de at blive ramt af storme, oversvømmelser og epidemier.

Af Kim Wiesener, kommunikationsleder – juni 2018

Da Yasmins far døde, mistede hun og familien alt håb, men som sundhedsarbejder har hun fået en ny chance. Foto: Jenny Stoecker, MTI

Yasmins far flygtede fra Myanmar for mange år siden. Nu er datteren sundhedsarbejder og forebygger livstruende sygdomme blandt andre rohingyaer i en flygtningelejr i Bangladesh.

Af Jenny Stoecker, Medical Teams International – april 2018

Tusindvis af Rohingyaer mangler de mest basale fornødenheder og er truet af sygdomme. Foto: Medical Teams International

Mission Øst sørger for bedre hygiejne i overfyldt flygtningelejr i Bangladesh, hvor en kolera-epidemi truer. Frivillige rohingyaer uddannes i sundhed og hygiejne og sendes ud i lejren med oplysning og hjælp til at modvirke diarré.