By Betina Gollander-Jensen 23 Mar 2021 | Mission East

Børnene er de mest udsatte - hjælp dem!

Tænk altid på modtagerne. Det er en hovedregel i al internationalt hjælpearbejde.

Mission Øst er kendt for at levere akut nødhjælp og langsigtet udvikling til de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper i afsidesliggende og svært fremkommelige katastrofe- og konfliktramte områder. Det kan vi, fordi vi er handlekraftige og omstillingsparate. Og fordi vi netop sætter den enkelte modtager i centrum.

Coronapandemien har sat blus under problemer, som allerede lurede under overfladen. Når mennesker er under pres og stress, øges den uhensigtsmæssige adfærd.

Og børnene lider. De svageste og mest sårbare mennesker er netop børnene. Hvis de ikke har forældre, familie og netværk i skole og samfund, går de til grunde. Det er et tab for familierne. Men sandelig også et tab for lokalsamfundet, for landet, for verden, ja for os alle sammen.

Børnene er vores fremtid

Coronapandemien har desværre vist sig at være fremkaldervæske for de skjulte udfordringer, der allerede er til stede i fattige lokalsamfund. Fattige bliver fattigere. Konflikter kommer op til overfalden. Og marginaliserede mennesker falder helt ud over kanten af samfundet.

Det går desværre ud over børnene. Det smerter mig, at over 10 millioner børn i Afghanistan har været uden skolegang siden landets nedlukning i marts 2020. De mister ikke blot undervisning, også sikre zoner, hvor børnene - især pigerne - kan være i fred for vold og seksuelle overgreb.

Det tvinger til handling, at hele 89 procent syriske flygtninge i Libanon lever under fattigdomsgrænsen. Og at nepalesere fortsat døjer med diskrimination på grund af kastesystemet, børnearbejde, handicap, partnervold og overdrevet arbejdsbyrde på kvinder og unge piger.

Mad og lektiehjælp letter presset

Mission Øst reagerer hurtigt og effektivt på corona-pandemien i de lande, hvor vi arbejder. Vi letter presset på familierne ved at uddele mad, hygiejneartikler og værnemidler for at klare dagen og vejen nu og her, og ved at hjælpe børn og unge med at indhente tabte skolekundskaber i støttecentre og gennem læsegrupper, hvor de også får viden og mod til at stå fast på deres rettigheder.

Mest af alt er Mission Øst en troværdig kilde til corona-oplysning, som modvirker rygter og misinformation om den frygtede sygdom. Sådan forbygger vi smittespredning.

Alt dette kan du læse mere om i det magasin, som lander i postkasser landet over denne uge. Og blive inspireret. Måske i en grad, så du også vil være med til at hjælpe.

Læs Mission Østs magasin online her.