FNs Verdensmål i børnehøjde
By Ulla Saunte 4 Nov 2020 | Mission East

FNs Verdensmål i børnehøjde

Mission Øst hjælper de allermest sårbare. Derfor har børn en central plads i vores arbejde for at nå verdensmålene inden 2030.

I den aktuelle udgave af magasinet bringer vi børnene frem i rampelyset. Vi gør status over, hvordan vores arbejde for at fremme indfrielsen af FNs Verdensmål bidrager til trivsel, sundhed, velfærd og tryghed for børn i nogle af verdens mest krisehærgede lande, hvor de er særligt udsatte. Det gør vi, fordi forpligtelsen over for de mest udsatte er vores særkende som hjælpeorganisation. Vi gør det også, fordi et mærkbart løft af børns trivsel, sundhed, velfærd og tryghed er selve lakmusprøven for, om de resultater, vi skaber, er bæredygtige:

Det er dem, der er børn i dag, der tegner fremtiden i morgen. Det er dem, der skal løfte og videreføre arbejdet om få år; hvis de ikke har væsentligt forbedrede forudsætninger for det, er vi ikke kommet meget længere.

Så vil 2030-dagsordenen vise sig at være en tom milepæl. Især når man tager væksten i antallet af børn på verdensplan i betragtning. Ud af de i alt 17 Verdensmål, laver vi følgende punktnedslag med børnene som prisme og målestok: Verdensmål 1, 2, 3, 4 og 6. De enkelte artikler vil omhandle vores arbejde inden for et specifikt verdensmål med fokus på børn.

Hér giver vi dig et foreløbigt opsummerende overblik over, hvordan vores arbejde inden for hvert af de fem udvalgte verdensmål, kommer børn til gode.

Afskaf fattigdom!

#1: Afskaf fattigdom!

Alle vores aktiviteter har som mål at afskaffe fattigdom – direkte eller indirekte. Det kommer børnene til gode, når vi laver indsatser direkte målrettet familier, som vi især har gjort det med vores corona-hjælp, eller når vi hjælper forældre til at (gen)opbygge deres indtjeningsgrundlag og selvforsørgelsespotentiale. Når forældrene tjener penge og bringer mad på bordet, kan børnene komme i skole. Det ruster børnene til at klare sig selv i fremtiden og undgå at blive sendt ud i børnearbejde eller andre kortsigtede løsninger, der holder dem fanget i fattigdom fra en alt for tidlig alder. Alene i 2019 hjalp vi 33.160 af verdens allerfattigste mennesker med at blive selvforsørgende. En af dem er Hikmatullah i Afghanistan. Han er i dag blevet kommerciel biavler og kan nu forsørge hele sin familie. For Hikmatullahs børn, er det første skridt på vejen ud af ekstrem fattigdom og for hans pigers vedkommende: ud af børneægteskab.

Udryd sult!

#2: Udryd sult!

To af Mission Østs centrale indsatsområder er ”fødevaresikkerhed” og ”modstandsdygtighed over for katastrofer” - herunder naturkatastrofer og klimaforandringer, som påvirker fødevaresikkerheden. Når vi hjælper familier med at forbedre adgangen til mad (f.eks. via forøget høstudbytte), er vi samtidig med til at sikre mad på bordet til børnene. Tilstrækkelig med næring er afgørende for børns vækst, sundhed og læringskapacitet. I akutte situationer leverer vi derfor direkte fødevarehjælp til børn igennem vores maduddelingsprogrammer. Det har vi løbende gjort i børnehaver og vuggestuer i Nordkorea, i udvalgte skoler i det krigshærgede Syrien - og senest har vi delt mad ud til sårbare familier i Libanon under corona-nedlukningen for at sikre at børn, der ikke længere kan komme i skole, stadig får mad hver dag.

Sundhed og trivsel!

#3: Sundhed og trivsel!

Med Verdensmål #3 er det ambitionen at øge den almene helbredstilstand og menneskers psykiske såvel som fysiske trivselsniveau i alle aldre. Selvom vi i Mission Øst ikke leverer medicin eller lægehjælp, bidrager vi til dette verdensmål med præventive indsatser, især i børnehøjde: I Irak, Afghanistan, Myanmar, Syrien, Nepal, Tadjikistan og Libanon underviser vi børn i god hygiejne for at mindske forekomsten af vandbårne sygdomme blandt børn. I Irak har vi børnecentre, hvor vi tilbyder psykosocial støtte til børn med traumer, ligesom vi tilbyder pædagogisk støtte, undervisning og ophold til børn, der lever på gaden. I Tadsjikistan, Nepal og Armenien arbejder for vi mere inklusion og accept af børn med handicap i skolesystemet. I Myanmar hjælper vi familier på landet til at skifte til en mere næringsholdig diæt, så ikke mindst børnene får de livsvigtige mineraler og vitaminer, de har brug for.

Kvalitetsuddannelse!

#4: Kvalitetsuddannelse!

Udover at højne kvalitetsniveauet i uddannelsessystemet, handler dette verdensmål i lige så høj grad om at sørge for, at alle har lige adgang til uddannelsesmuligheder. Det er bl.a. arbejdet for at nå dette mål, der gør, at Mission Øst fortsat er til stede i lande som Armenien og Tadjikistan, hvor få andre hjælpeorganisationer er til stede. I Armenien har vi således haft stor succes med at introducere en landsdækkende model for inklusion af børn med handicap i skolerne. Når man har en uddannelse, har man større chance for social integration i samfundet efterfølgende. I Nepal har vi tilsvarende, igennem flere år, støttet skoler for børn med handicap og støtter civilsamfundsorganisationer, der kæmper for adgang til de almindelige skoler for børn med handicap. I Libanon tilbyder vi på vores lokale centre undervisning til syriske og palæstinensiske flygtningebørn, som ellers ikke kommer i skole eller udsættes for diskrimination.

Rent vand og sanitet!

#6: Rent vand og sanitet!

Oplysningskampagner om god hygiejne og byggeri af latriner, vandforsyningssystemer, kloakering og installation af vandpumper hører til Mission Østs spidskompetencer og udgør en betragtelig del af vores programaktivitet i lande som Afghanistan, Irak og Tadjikistan. Det kommer særligt børn til gode, idet de er særligt sårbare over for vandbårne sygdomme, infektioner og langt oftere end voksne risikerer at dø af diarré. Erfaringer viser, at børnedødeligheden reduceres kraftigt, når en landsby får adgang til rent vand, kloakering og latriner og lokalbefolkningen lærer, hvordan installationerne repareres og vedligeholdes. Desuden virker latriner og stabil adgang til rent vand positivt ind på kønsbalancen i samfundet og mindsker risikoen for overgreb mod piger: pigerne slipper for det daglige slid, der ligger i at gå langt efter vand ved floder, og de kan gå på toilettet uden at stille sig selv til skue for landsbyens drenge og mænd.

Donate