Send varme i en kold tid

VinterHJÆLP

Tusinder af fordrevne mennesker mangler varme og tag over hovedet. De lever under kummerlige forhold i vinterkulden som flygtninge i Mellemøsten og Centralasien.

Vinteren er iskold og ubarmhjertig i de områder, hvor Mission Øst opererer i Mellemøsten og Centralasien. Fordrevne børn og familier søger ly og varme under tynde teltduge og i utætte huse for ikke at blive syge og forfrosne.

Donate

Hjælp, der når frem

I Mission Øst oplever vi behovet i den kolde tid, og hjælper bl.a. med at bringe varme og håb ud til dem, der har allermest behov i den kolde vinterperiode.

Vi er allerede nu ude hos dem, der har akut brug for varme, så de ikke bliver syge i frosten. Med hjælp fra FN er vi nu ved at skaffe varmeovne og brændstof til 5.100 fordrevne familier til gavn for i alt 35.700 personer i Afghanistan.

Men der er stadig behov for endnu mere varme til de mange mennesker på flugt i vinterkulden.

350

Iskulde på det golde bjerg

I teltlejrene på Sinjar-bjerget i Irak lever tusinder af fordrevne familier stadig på den golde slette, hvor sneen lægger sig i et tykt lag over de tynde teltduge. Familierne har mistet alt på flugten fra Islamisk Stat, og skal nu på femte år igennem endnu en hård vinter.

Send varme i en kold tid
På flugt i vinterkulde

På flugt i vinterkulde

Også i Afghanistan har vinteren ubønhørligt gjort sit indtog i de nordlige provinser. Samtidig må tusindvis af mennesker flygte fra deres hjem på grund af tiltagende konflikt mellem forskellige Taliban-grupper, Islamisk Stat og afghanske sikkerhedsstyrker.

Familier, kvinder og børn søger nu beskyttelse i flygtningelejre, hvor de bor i telte og utætte ruiner, der slet ikke slår til som værn mod den kolde blæst og sne.

Flygtet fra konflikten

En af de internt fordrevne er Bibi Mariyam og hendes ét-årige søn. Hun har ikke haft kontakt til sin mand i mange måneder og måtte flygte med andre familier til Taloqan, hvor hun nu bor under kummerlige forhold med tre andre familier. Der er ingen til at forsørge hende, og hun må ikke arbejde pga. lokale traditioner. Så hun og hendes søn samler træstumper på gaden for at få varme i den iskolde vinter. De lever af den mad, hun får fra andre.

Send varme i en kold tid

Med næstekærligheden som kompas kan vi sammen hjælpe de mennesker, der lever allermest udsat i de allerfjerneste egne.

Lad os sammen give dem varmen, håbet og livsmodet tilbage.

350

Donate

Share this page