AGM MEED
17 Aug 2023 | Mission East

Velkommen til årsmøde 2023

Søndag, den 27. august 2023 kl. 12.30-15.30.

STED: Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde

Vi glæder os til at byde velkommen til Mission Østs 2023 årsmøde, hvor vi vil præsentere et spændende og vigtigt program.

I vil blandt andet kunne høre om resultaterne og planer for vores hjælpearbejde i nogle af de 11 lande, hvor vi arbejder, med særligt fokus på vores indsats i Ukraine og Afghanistan.

Årsmødet er åbent for alle. For at stemme på årsmødet skal man have registreret et 2023-medlemskab af Mission Øst senest 3 måneder før årsmødet (dvs. 27. maj 2023).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail admin@missioneast.org eller ringe til os på 3961 2048.

Følgende er bilag til mødet:

1. Dagsorden for generalforsamlingen 2023

2. Årsrapport 2022 – Mission Østs resultater og virksomhed  

    Årsrapport - Uddrag på dansk

3. Revideret årsregnskab 2022 til godkendelse

4. Indkomne forslag – se Bilag 1

5. Oversigt over valg til bestyrelsen og forslag til valg af revisor

6. Vedtægter for Mission Øst

Vi håber mange vil være med!

Bedste hilsner

 Mission Øst generalsekretær Betina                        Mission Øst Torben bestyrelsesformand

Betina Gollander-Jensen                                       Torben Andersen

Generalsekretær                                                         Bestyrelsesformand