Mission Øst i Afghanistan: Vi bliver og leverer

”Stay and deliver!” Under det motto fortsætter Mission Østs medarbejdere hjælpearbejdet i Afghanistan, selv om NATO og Danmark trækker militæret ud af landet. Mission Østs programchef i Afghanistan, Zarrena Vasquez, fortæller om folkets frygt, kvinders selvbeskyttelse, og hvordan Mission Øst lærer landsbybefolkningen at klare sig selv.

”Du vil blive overrasket over, hvor stålsatte nødhjælpsorganisationer er. Når jeg er til møde med ledere for nødhjælpsorganisationer i Afghanistan, melder de alle klart ud, at de vil ”stay and deliver”, dvs. blive i landet og levere resultater. et samme vil Mission Øst. Vi bliver og leverer!”

Ordene kommer med overbevisning fra Zarrena Vasquez, der har været Mission Østs programchef i Afghanistan siden 2018. Med erfaring fra kæmpestore flygtningelejre i Sydsudan har hun i Afghanistan blandt andet stået i spidsen for et stort Danida-projekt, der kombinerer humanitær hjælp med udvikling og fredsarbejde.

”Vi yder nødhjælp, skaffer rent vand, mægler i lokale konflikter, underviser i katastrofeforebyggelse, oplærer i selvforsørgelse og udbygger lokalsamfundenes kapacitet til at klare sig selv. I Danidaprojektets humanitære del var målet at nå ud til 40.000 personer i 2020, men vi endte med at hjælpe hele 165.000!” fortæller hun glad.

Mange var fordrevne på grund af konflikt eller naturkatastrofe og boede i midlertidige lerhytter. De modtog hygiejneartikler, sæbe, værnemidler mod Covid-19 og penge til mad. Samtidig reparerede Mission Øst ødelagte vandsystemer, overrislingskanaler, diger og veje.

Befolkningen er bange

Artiklen er skrevet før Talibans magtovertagelse 15. august 2021. Vi spurgte Zarrena inden magtovertagelsen, hvordan fremtiden ser ud?

”Folk er bange,” fortæller Zarrena. ”For halvanden måned siden forsøgte Taliban at overtage en forstad til Kabul kun 40 ilometer fra byens centrum. Men regeringsstyrkerne fik ret hurtigt kontrollen tilbage. Og Taliban trak sig tilbage og er nu omkring 200 kilometer væk.”

”Det er som et skakspil. De vil gå efter bycentre, som så vil blive tilbageerobret af regeringsstyrker. Det vil hele tiden være en kamp om kontrol over territorier tæt ved bycentre med mange mennesker,” fortæller Zarrena.

Når NATO-styrkerne er ude, vil landet nemmere falde i hænderne på oprørsgrupper, fortsætter hun:

”Det skaber en frygt i befolkningen kombineret med frygten for stigende Coronasmitte. Blot i marts havde Afghanistan det højeste antal registrerede smittetilfælde på over 1000 smittede om dagen. Sundhedsvæsenet kan slet ikke følge med.”

Forebygger katastrofer

Det er i den situation, Mission Øst står sammen med befolkningen og fortsat vil levere varen. Ud over den humanitære indsats skal lokalbefolkningen ude i landsbyerne støttes, så de kan klare sig selv. For landet er ikke ”kun” hærget af konflikt; naturkatastrofer er hele tiden en trussel på grund af klimaforandringerne.

”Vi opretter katastrofekomitéer i lokale landsbyer og oplærer nøglepersoner i at opdage farer og tage de nødvendige forholdsregler ved oversvømmelser og jordskred, så de kan tage sig af befolkningen – især kvinder og børn – hvis katastrofen rammer,” fortæller Zarrena Vasquez og uddyber, at befolkningen blandt andet lærer førstehjælp og at identificere landområder, som er sårbare over for oversvømmelse og jordskred.

”Dertil har vi også oplært befolkningen i selvforsørgelse ved at lave køkkenhaver og små virksomheder, så de kan tjene enge og forsørge deres familier.”

Kamp om vandressourcer

Sammen med dette udviklingsarbejde følger også et fredsarbejde, hvor de lokale lærer at håndtere konflikter:

”Når vi etablerer vandsystemer med boringer, rør og pumper, opretter vi samtidig vandkomitéer, som får ansvar for at fordele vandet retfærdigt i landsbyen – både adgang til vandposter og til overrisling af marker.”

Der er ofte kamp om vandressourcerne, forklarer Zarrena:

”De fleste konflikter i Afghanistan handler om vand. Derfor lærer komitéerne at mægle mellem familier som strides over vandforsyningen.

Konflikterne er reduceret væsentligt, fortæller hun.

At være rigtigt klædt på

Hvordan er det at komme ud blandt befolkningen om kvinde?

”Det er faktisk meget svært i et traditionelt samfund som det afghanske. Kvinder skal overholde bestemte regler for, hvordan de skal gå klædt og opføre sig. En kvinde skal fx slå blikket ned, når hun står foran en mand. Disse regler er jeg som kvinde nødt til at følge, når jeg skal ud i marken og tilse arbejdet,” fortæller Zarrena.

Hun føler dog ikke det er et problem, hvis hun blot følger disse regler:

”Når afghanerne føler, at du respekterer dem ved at klæde dig sømmeligt og gebærde dig høfligt, så gengælder de respekten. De skaber ingen problemer for dig, så længe du viser dem respekt på denne måde. Kvinder skal blot sikre, at de taler respektfuldt, ikke viser hud og tildækker deres hår. Nøglen er at opføre sig respektfuldt.

FAKTA

Mission Øst har arbejdet i Afghanistan siden 2001 – lige så længe som Danmarks og NATO’s fredsbevarende styrker.

I 2020 fik 5.100 fordrevne familier varmeapparater til at overleve den barske vinter. I alt 13.498 familier fik hygiejneudstyr og værnemidler mod Corona, og 24.000 personer fik adgang til rent vand. 26 lokalsamfund oprettede katastrofeforebyggelseskomitéer og -strukturer.

Samtidig lærte 10 landsbyer at genplante skovområder. 10.220 personer fik bedre ernæring, og 18.234 blev gennem undervisning endnu bedre til at dyrke marker, drive virksomheder og dermed forsørge deres familier.

Donate

News from Afghanistan

Ingen tilgængelige nyheder.