By Karen Bendix 1 Sep 2021 | Mission East

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til Medlemmer:

På Mission Østs ordinære generalforsamling den 30. maj 2021 blev det besluttet at afholde en ekstraordinær gene­ralforsamling.

Det er derfor en glæde på vegne af Mission Øst, at kunne invitere alle vores interessere­de medlemmer til den ekstraor­dinære generalforsamling, hvor bestyrelsen vil redegøre for det revisorgodkendte årsregnskab for 2020 og præsentere forsla­get til nye vedtægter. Forslaget til nye vedtægter kan læses på Mission Østs hjemmeside fra d. 16. september 2021.

Læs endelig udkast til nye vedtægter her

Af hensyn til den fortsatte risiko for smitte med Covid-19 er der tillige mulighed for at deltage og stemme online. Af tekniske årsager bedes tilmelding til online deltagelse være os i hænde senest man­dag, den 20. september 2021.  

Send os din tilmelding snarest muligt på e-mail admin@missioneast.org eller ring til os på telefonnummer: 3961 2048.

Tid:

Torsdag, den 23. september 2021 kl. 19.00-21.00

Sted:

Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Mosevej 3

2690 Karlslunde

Bliv medlem

News from Mission East

Ingen tilgængelige nyheder.