By Svend Løbner 11 Mär 2021 |

Mission Øst står sammen med isolerede bjergfolk i Myanmar

Børnene får skolegang, og de voksne lærer at brødføde sig selv ved at dyrke bæredygtigt. Mission Østs samarbejdspartnere fortsætter arbejdet trods militærkup og corona. Mission Østs programchef er i jævnlig kontakt med bønderne for at lytte, opmuntre og give gode råd.

Marafolket i Myanmars Chin-stat ligger fire dagsrejser fra hovedstaden Yangon. Efter flytur og bilkørsel venter to dages vandring op og ned ad bjerge, inden man når Maraland, hvor Mission Øst støtter en skole og hjælper lokalbefolkningen med bæredygtigt landbrug.

Det lille folk er i dag mere isoleret end nogensinde før. Dels på grund af militærkuppet den 1. februar i år, og dels på grund af coronapandemien. Begge dele skaber bekymring og trang til at holde sig for sig selv. Ikke just noget, der fremmer trivsel og udvikling.

Mission Øst er der for dem

Lige her giver Mission Øst moralsk støtte til den fattige befolkning: 

-  Vi prøver at holde kontakt så meget som overhovedet muligt, fortæller Koen Louter, der er Mission Østs programchef med ansvar for Myanmar. – Vi holder videomøder to gange om ugen for først og fremmest at lytte til dem og høre om deres oplevelser. Vi forsøger at opmuntre og give dem praktiske råd om fx økonomi. Jeg tror, det vigtigste er at vise, at vi er der for dem og er klar til at støtte dem på enhver mulig måde midt i disse svære omstændigheder.

Mission Øst deltager også i regelmæssige rundbordssamtaler om Myanmar med andre NGO'er. Her diskuteres sikkerhed, økonomi, forsyningskæder og neutralitet i forhold til civil ulydighed.

- Vi lærer af andre NGO'er, der er til stede i Myanmar, og giver denne viden tilbage til vores to lokale partnere, ‘Together for Sustainable Development’ (TSD) og ’Health and Hope’ (HH), oplyser Louter.

Træning fortsætter online

Mission Øst har i flere år støttet en lokal kostskole for Mara-børn. Skolen skal sikre børnene en bedre uddannelse, så de kan være med til at løfte deres familier ud af fattigdom. Samtidig oplæres familier i at dyrke bæredygtige afgrøder.

- På grund af corona kan vores instruktør fra Nepal ikke komme ind i landet og træne bønderne. Men han underviser online og har også lavet nogle fine videoer om bæredygtige landbrugsmetoder, som bliver vist for bønderne efterfølgende. Det er ikke optimalt, men i det mindste en kreativ måde at formidle en vis viden på, fortæller Koen Louter.

Lærer at dyrke bæredygtigt

Mission Øst støtter to forskellige landbrugsprojekter blandt Marafolket:

Det ene handler om, at sikre fødevarer, så befolkningen får noget at spise hver dag. Det sker ved at udskifte såkaldte smedjebrug til bæredygtigt landbrug med dyrkning af flere afgrøder. Ved smedjebrug afbrændes marken efter høsten, hvorefter man fælder træer for at skaffe land til nye marker. Her dyrkes typisk kun en enkelt afgrøde, som efter hånden udpiner jorden. Bønderne lærer i stedet for nu at dyrke flere forskellige afgrøder og skifte mellem dem, så de kan bruge den samme mark år efter år.

Det andet projekt går ud på at benytte de planter, som allerede vokser i skovene som fødevarer. De er vant til at samle fx svampe og asparges i skovene, men her lærer de at dyrke dem mere systematisk, så de kan få forskellig mad at spise og endda skaffe sig en indtjening ved at sælge afgrøderne på markedet. Befolkningen lærer også fiskeopdræt og biavl. Begge lokale organisationer har en modelgård, hvor de eksperimenterer med nye afgrøder og viser bønderne potentialet i de nye dyrkningsmetoder.

Sådan underviser eksperterne online:

Landbrugstræningen foregår via mobiltelefon. I Myanmar bruger de Viber, så eksperterne fra hhv. Thailand og Nepal laver videoer, som de sender til programpersonalet, som derefter viser dem for bønderne. De har også oprettet forskellige Viber-grupper for at holde kontakten.

Desuden opbygger Mission Øst kapaciteten hos de to partnerorganisationer ved hjælp af undervisning over Zoom og Skype. Her lærer de bl.a. om projektovervågning, evaluering og fortalervirksomhed.

News from Myanmar

Ingen tilgængelige nyheder.