Mission Øst yder kærkommen hjælp til Coronapressede børn
By Svend Løbner 11 Mär 2021 | Mission East

Ekspert: Mission Øst yder kærkommen hjælp til Coronapressede børn

Mission Østs læsegrupper og borgercentre for Coronaramte familier får ros af dansk professor i pædagogik.

Coronapandemien har lukket hele samfund ned, så børn ikke kan komme i skole. Udsatte børn mister derfor et trygt område, hvor de får lov til at være børn og kan tilegne skolekundskaberne i ro og mag. Når de er isoleret i hjemmene, bliver de sat til hårdt husarbejde og risikerer at blive misbrugt. Pigerne risikerer at blive bortgiftet i en alt for tidlig alder.

En kærkommen hjælp

Derfor er Mission Østs indsats en kærkommen hjælp. Det gælder både læsegrupper for piger og kvinder i Nepal og Afghanistan og samarbejdspartnernes medborgercentre for børn og familier i Irak og Syren.

”Det kan for mange være en stor og kærkommen hjælp i en presset situation,” siger Hans Henrik Knoop, da vi fortæller om Mission Østs læsegrupper og centre. Knoop er lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet og ekstraordinær professor ved North-West University.

”Det er al ære og respekt værd, at der tages initiativer som disse,” tilføjer han.

Kedsomhed skader sundheden

Coronapandemien har lukket skoler over hele verden, og det har generelt alvorlige følger for børns læring, mener han. 

”Børn lærer hele tiden,” siger han. ”Når de keder sig, lærer de at livet er kedeligt, hvis man ikke gør noget aktivt for at undslippe kedsomheden. Langvarig kedsomhed er deprimerende og sundhedsskadeligt!”

Han uddyber: 

”Jo yngre, man er, des mere lærenem er hjernen. Små børn er dermed på godt og ondt mere påvirkelige og afhængige af deres omgivelser. Så når skolerne lukker ned som under pandemien, er mindre børn alene af den grund mere sårbare end ældre.” 

Betaler en høj pris

Derudover går nedlukningen hårdest ud over ressourcesvage børn, forklarer professoren: 

”Hvis man har ressourcer til at udnytte det, kan det som bekendt være ganske befriende, når læreren er væk og man selv må styre sin tid. Men hvis man ikke formår at udnytte tiden fornuftigt, og måske endda lever i dysfungerende familier uden at kunne gøre noget, kan børn komme til at betale en høj pris for det.  

”Desuden kræver det ofte stor motivation og disciplin at sætte sig ind i ny viden. Uden dygtige lærere som mentorer og inspiratorer vil mange elever ikke lykkes med at få lært dét, de skal.” 

Børn slider sig op

Og motivation er netop Knoops ekspertområde: 

”Det er grundlæggende ikke psykisk bæredygtigt at lære og arbejde uden at opleve det meningsfuldt og dermed have lyst til det. Du brænder simpelthen ud af ikke at gide din hverdag. Det er på alle måder ufrugtbart. Du lærer langsommere, du glemmer hurtigere og har mindre lyst til at fortsætte.

”Hvis du sætter børn i ubehagelige situationer, uden at de kan gøre noget, og uden at de får en overbevisende begrundelse for, at det er det rigtige at gøre, så slider de sig selv op,” siger Hans Henrik Knoop. 

Netop derfor udfylder læsegrupper og medborgercentre en vigtig funktion under en Coronapandemi, der presser børn og familier, som er hårdt ramt i forvejen, mener han.

News from Mission East

Ingen tilgængelige nyheder.