By Majken Samsøe 7 Okt 2020 | Mission East

Alle gode kræfter går sammen om at hjælpe

Penge fra private og offentlige donorer gør det muligt at sikre nødhjælpspakker med mad og værnemidler til sårbare familier i syv lande.

Vi har prøvet det selv nu. Pludselig er verden forandret. Corona-krisen har erstattet hverdagen med usikkerhed, hasteindgreb, smittekæder og, ja, frygt.

Ingen er mere udsatte end de flygtninge, fordrevne og fattige i lande, hvor samfund og sundhedssystem er brudt sammen. Smitten breder sig med lynets hast. Nu truer sulten også for alvor på grund af nedlukningen. Der er intet arbejde at finde, inflationen er skyhøj, og det er svært at få råd til at købe mad.

Men takket være både private og offentlige donorer har Mission Øst kunnet hjælpe flere end 170.000 mennesker i Irak, Afghanistan, Nepal, Syrien og Libanon, samt Tadsjikistan og Myanmar over den værste krise.

Men der er stadig hundredtusinder sårbare i Mission Østs indsatsområder, som har brug for hjælp. Og hver dag kommer flere til, som fortsat afventer støtte.

Resultaterne viser, at hjælpen når frem, når bare alle gode kræfter står sammen om at yde støtte. Så langt er vi nået fra marts til august:

• 8.505 familier har fået mad til en måned.

• 30.197 familier har fået hygiejneartikler.

• 56.299 har modtaget informationsmaterialer om virus.

• 45 sundhedsklinikker har modtaget værnemidler.

• 172.000 har fået information over radioen om, hvordan man beskytter sig mod COVID-19.

Når det lykkes at levere rettidig hjælp til så mange mennesker, skyldes det en utvetydig opbakning fra privatpersoner, fonde, virksomheder og offentlige danske og udenlandske institutionelle donorer – helt fra den egagerede dansker, der ønsker at tage et medansvar for de nødlidende til Danida og Det tyske udenrigsministerium.

En uundværlig opbakning i en kaotisk og helt exceptionel tid.

Artiklen er bragt i Mission Østs magasin nr. 3-2020, som kan læses her.

Donate

News from Mission East

Ingen tilgængelige nyheder.