By Mission Øst 25 Nov 2019 | Mission East

Kampen mod fattigdom er kampen for inklusion

Fattigdom og eksklusion hænger sammen. Hvis vi vil bekæmpe det første, må vi gøre noget ved det sidste. Mission Øst har udviklet en inklusionsguide til organisationer og andre, der ønsker at gøre inklusion af alle, der er genstand for social marginalisering og diskrimination til en integreret praksis i det daglige arbejde. 

Over 15 procent af verdens befolkning består af mennesker med handicap. Disse 15 procent er samtidig blandt verdens fattigste. Det skyldes, at fattigdom ofte er både årsag til og virkning af handicap, ikke mindst i katastrofesituationer, hvor mennesker med handicap er de mest udsatte.

Kampen mod fattigdom er derfor også en kamp for øget inklusion, både hvad angår mennesker med handicap, men også andre former for inklusion på baggrund af køn, race, økonomisk status etc. Det er baggrunden for, at vi i Mission Øst har gjort inklusion til rettesnor for alle vores aktiviteter: fra budgetlægning, over landestrategier til ansættelsespolitik og evaluering.

Vi arbejder efter devisen ”leave no-one behind”, fordi Mission Øst værdsætter hvert enkelt individ – uanset fysisk og mental kapacitet, køn eller kaste. 

Deler erfaring og ekspertise

Derfor er det helt naturligt, at vi over årene har opbygget en ekspertise i at inkludere både mennesker med handicap og andre grupper, der ellers risikerer at blive efterladt og ekskluderet.

Den ekspertise og erfaring vil vi gerne dele med andre. Derfor har vi som nødhjælpsorganisation udarbejdet en 144-siders inklusionsguide, der er frit tilgængelig for organisationer og andre, der ønsker at arbejde med et større fokus på inklusion. Guidens fokus er rettet mod alle, der er genstand for social marginalisering og diskrimination. 

 

Faktaboks

Mission Østs Inklusionsguide Towards Inclusion:

• Er skrevet i samarbejde med ansete inklusionseksperter,  ICCO Nepal og Light for the World.

• Er bygget på Mission Østs mere end 15 års erfaring med  programmer for mennesker med handicap i Armenien og  Tadsjikistan, samt et ti år med projekter i Nepal, med fokus på  kvinder og mennesker fra Dalit-kaste.

• Fungerer som en anvendelig manual, der tager læseren i  hånden fra analyse til handling.

• Fremhæver både muligheder og udfordringer i arbejdet med  inklusion ud fra en klar vinkel: hvordan giver man en stemme til  dem, der ellers ikke bliver hørt.
 

News from Mission East

Ingen tilgængelige nyheder.