”Jeg føler mig mere selvsikker”

Thadak Hlaing drømmer om at bestå sin eksamen og lave velgørende arbejde til gavn for sit folk – på COME-skolen får hun hjælp til de svære studier.

Af Alex Ramos-Peña, programleder og Line Højland, kommunikationsmedarbejder – juni 2018

Thadak Hlaing kommer fra en lille landsby i det vestlige Myanmar. Den 18- årige kvinde tilhører Mara-folket, der lever en isoleret til­værelse i de skovklædte bjerge. Som de fleste familier i områ­det kæmper Thadaks forældre en daglig kamp for at brødføde deres otte børn gennem et lille landbrug, som ikke kan forsyne familien med mad året rundt.

Trods de barske vilkår – eller måske på grund af dem – er det yderst vigtigt for Thadaks forældre, at deres børn får en uddannelse. Derfor er hun gået op til den statslige eksamen tre gange – uden at bestå. Den er nemlig på engelsk og burme­sisk og ikke på Mara-folkets eget sprog.

Ladt i stikken

Mara-folket er et kristent min­dretal, der lever en isoleret og ekstremt fattig tilværelse i det vestlige Myanmars Chin State. Her er kronisk mangel på mad, og landets ledere har vendt Mara-folket ryggen, fordi de ikke er buddhister. De er derfor ladt i stikken og må klare sig med det, de kan dyrke i den korte landbrugssæson, hvilket ofte ikke er nok til at brødføde familierne.

Ikke alene må børnene sulte: Mange bliver taget ud af lands­byskolen for at hjælpe familien i den daglige kamp for at overleve. Uden skolegang står børnene lige så dårligt rustet til at klare fremtidens udfor­dringer som deres forældre, og uden hjælp vil også deres børn komme til at sulte i fremtiden.

Hjælp til studierne

For at bryde den onde cirkel har Mission Øst i en årrække støttet Center Of Maraland Education (COME), så børn og unge som Thadak kan få den nødvendige uddannelse til at bryde ud af fattigdommen. Siden 2017 har COME-skolen i Mara-landsbyen Lailenpi tilbudt hjælp til at bestå den statslige eksamen, og det tilbud har Thadak taget imod.

”Undervisningen er nemmere at forstå her, fordi den er på vores sprog, og vi er tættere på og lærer Mara-lederne i Lailenpi at kende. Jeg føler mig mere selvsikker ved at være omgivet af menne­sker som mig selv,” siger hun. Hvis Thadak består eksamen, vil hun gerne udføre velgø­rende arbejde: ”Jeg synes, at det er vigtigt, og jeg kan lære meget af at iagttage folk, der arbejder med det,” siger hun. 

News from Myanmar

Ingen tilgængelige nyheder.