Den første forældre-konference i Armenien nogensinde

Den 27. juli afholdt Mission Øst og lokale partnere den første konference for forældre til handicappede børn i Armenien nogensinde. Flere end 50 forældre fra syv områder i Armenien var mødt op til konferencen "Forældre til Forældre", hvor blandt andre repræsentanter fra tre ministerier var indbudt til at tale
 

.Igennem de sidste fire år har Mission Øst, som en del af projektet "Mod Uddannelse for Alle", organiseret og undervist flere end 25 støttegrupper for forældre med handicappede børn. Her lærer forældrene blandt andet om deres børns rettigheder, og om hvordan de kæmper for dem i et samfund, der betragter handicappede som mindreværdige. De bliver undervist i lederskab, konfliktstyring og familieterapi samtidig med, at de får muligheden for at dele erfaringer med andre voksne i samme situation.

På konferencen fortalte flere forældre deres personlige historie. De fortalte om de udfordringer, de har været igennem i et samfund, der ikke vil anerkende deres handicappede børn som ligeværdige mennesker. Og de fortalte om det arbejde, der skal til for at integrere børn med handicap i blandt andet de armenske skoler.

Lucy Tonyan fra Yerevan fortalte:
"Min families historie er en succeshistorie til inspiration for mange andre. Min søn, Eric, er autist. Han var tre år gammel, da vi tog ham med til et center for at få hjælp af professionelle. Efter mange års hårdt arbejde begyndte vi at se positive resultater. Nu går min søn i en skole, der er støttet af Mission Øst og partnere. Han er stadig forskellig fra de andre børn, men han er blevet mere selvstændig og er i stand til at lære uden min indblanding. Det havde jeg aldrig drømt om. Og gennem det hele havde jeg forældregruppen at støtte mig til. Den hjælp har været uundværlig."

Et emne, der blev diskuteret på konferencen, er behovet for et forældrenetværk, der forbinder de mange støttegrupper på tværs af områder. Et netværk vil styrke forældrenes fortalervirksomhed, når de kæmper for deres børns rettigheder hos blandt andet myndighederne.

August 2007

Donate

News from Armenien

Ingen tilgængelige nyheder.