Mission Øst åbner nyt kontor i Nepal

Vi skal være tæt på de mennesker, der har brug for os, er visionen i Mission Øst. Derfor har vi netop åbnet et nyt kontor i Nepal, der skal stå for hjælpen til den ekstremt fattige bjergbefolkning i nord.

Alessandra Radaelli fra det nye kontor i Nepal fortæller:
"Det bjergområde, Karnali, hvor Mission Øst startede nye projekter i 2007, er blandt de fattigste og mest underudviklede i landet. Befolkningen lever under meget barske vilkår. De er ikke i stand til at sikre, at deres familie har nok at spise året rundt. Det er begrænset, hvor meget jord, de kan dyrke, fordi der ikke er nok vandforsyning. Vandet, de drikker, bliver de nødt til at transportere over store afstande til deres landsby, og det er slet ikke sikkert at drikke."

Alessandra Radaelli håber, at hendes tilstedeværelse i landet kan være med til at sikre befolkningen bedre levevilkår på lang sigt.
"Sammen med Mission Østs lokale partner, KIRDARC, vil vi sørge for, at landsbyerne får vandforsyning til deres marker og rent drikkevand. Samtidig vil vi oplære landmænd i forbedrede dyrkningsteknikker, så de får et større udbytte og dermed er i stand til at mætte deres familier hele året rundt. Derudover vil vi fortælle børn, kvinder og mænd om god hygiejne, så de undgår alle de sygdomme, der let kan undgås, men som i dag slår deres børn ihjel, fordi de for eksempel ikke ved, at de skal vaske hænder, inden de bruger dem til at spise med."

April 2008

News from Nepal

Ingen tilgængelige nyheder.