Sådan gør vi

Mission Øst bestræber sig på at nå de mest sårbare mennesker, der har brug for hjælp. Vi ’går den ekstra mil’ for at nå de mennesker, vi hjælper – hvad enten de befinder sig bag den fjerneste bjergkæde eller tæt på en krigszone. Det betyder også, at vi bliver ved med at hjælpe, når verdens opmærksomhed er flyttet et andet sted hen, så vi kan sikre os, at arbejdet bliver gjort færdigt.

Vi hjælper de forsømte, som andre ikke når ud til, fordi vi værdsætter individet og vil undgå at lade nogen i stikken. Vi bestræber os på at være så effektive som overhovedet muligt og sikre os, at de, der er mest i nød, modtager og bruger den hjælp, vi yder. Vi styrker mennesker og lokalsamfund i kriseramte lande, så de kan overvinde fattigdom og marginalisering.

Kvalitetsstandarder

Mission Øst har tilsluttet sig en række internationale standarder for kvalitet og ansvarlighed. Det vigtigste formål med at følge dem er at sikre kvaliteten af hjælpen, vi yder. I 2017 modtog Mission Øst den eftertragtede CHS-certificering. Den er kun blevet tildelt få organisationer, der udfører arbejde af højeste kvalitet. De to andre vigtige kvalitetsstandarder for vores programmer er Røde Kors’ Code of Conduct og Sphere Project Standards.

Vi offentliggør en årlig klagehåndteringsrapport, som kan findes under Publikationer på vores hjemmeside - her

FN’s verdensmål

Det overordnede princip om ikke at lade nogen i stikken, der indgår i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, er uhyre relevant for Mission Østs arbejde og vores vision om at give mennesker i kriseramte lande de rigtige redskaber til at overvinde fattigdom og marginalisering. Vi dækker mange af de 17 verdensmål i vores hjælpeprogrammer og fokuserer især på disse mål: 1. Afskaf fattigdom; 2. Stop sult; 5. Ligestilling mellem kønnene; 6. Rent vand og sanitet;10. Mindre ulighed, 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner og 17. Globale partnerskaber

Anmeldelser og evalueringer

Mission Øst er forpligtet til at lære af vores interventioner og aktiviteter. Vi gennemfører regelmæssigt gennemgange og evalueringer af vores programmer for løbende at forbedre alt, hvad vi gør, og for at sikre, at vores fremgangsmåder gør en reel forskel for mennesker i nød.