Netværk og donorer

Mission Øst samarbejder med både offentlige og private donorer. Vi ville ikke kunne fungere uden den meget vigtige økonomiske støtte, vi får fra private støtter, kirker, Y’s Men-grupper, fonde, virksomheder og institutionelle offentlige donorer.

Et andet og meget vigtigt samarbejde sker gennem vores medlemskab af en række netværk og alliancer. Her udveksler vi erfaringer med andre organisationer i Danmark og internationalt. Det sikrer den bedst mulige kvalitet, effektivitet, sikkerhed og etik i arbejdet til gavn for både dem, vi hjælper, og dem, der støtter vores arbejde.

 

Virksomheder

Balderus Stoleflet støtter vores indsats til at hjælpe mennesker fanget i krise og ekstrem fattigdom.

Læs mere om Balderus Stoleflet her>>

Vi støtter gerne en organisation, der har styr på det og når flest mulige mennesker. Det gælder Mission Øst. I når rigtig mange mennesker for relativt få midler. Det, at I er så professionelle og når så mange, er bestemt grunden til, at vi støtter jer.

Bent Jerslund, direktør for Decorativa ApS.

 • ABANart
 • AHN Holding ApS
 • Bedemand Jimmy Rasmussen
 • Bønnerup Fisk I/S
 • City Guld
 • Decorativa ApS
 • FUNDING-europe.dk
 • Gade Data
 • HEG Consult ApS
 • Jensen Skinker ApS
 • JT3 Klima A/S
 • KI Import A/S
 • Leif Jørgensen Holding ApS
 • Lüthje Trading
 • Ole Christensen Holding ApS
 • Ringgren Consult Aps
 • Vækstcenteret
 • Unitas Rejser A/S
 • Wich Udvikling ApS
 • WhiteAway 

Alliancer og netværk

Integral Alliance

Integral Alliance er en global sammenslutning af kristne hjælpeorganisationer, der arbejder sammen om at forebygge og reagere på katastrofer. Medlemmerne samarbejder også om langsigtede udviklingsprojekter. Mission Øst har været medlem siden 2005.

EU-CORD

EU-CORD (Christian Organisations in Relief and Development) er et netværk af europæiske hjælpeorganisationer med et kristent værdigrundlag. Formålet er at bidrage til en verden uden fattigdom og eksklusion gennem vidensdeling og samarbejde organisationerne imellem.

CHS Alliance

CHS Alliance (Core Humanitarian Standard Alliance) er et netværk, der arbejder for at styrke kvaliteten af udviklings-og nødhjælpsarbejde. Mission Øst har været medlem, siden netværket blev stiftet i 2015, og modtog i 2017 CHS-certificeringen.

VOICE

VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) er en sammenslutning af hjælpeorganisationer, der arbejder i krigs- og katastrofesituationer. Netværkets primære funktion er at fremme samarbejdet mellem disse organisationer og EU’s institutioner.

ISOBRO

ISOBRO er de danske indsamlingsorganisationers brancheorganisation. Netværket arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for indsamling af private midler samt at sikre etik og professionalisme i medlemmernes arbejde. Mission Øst har været medlem siden 2005.

Globalt Fokus

Globalt Fokus er en platform, der samler danske foreninger og folkelige organisationer engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Mission Øst har været medlem siden 2014, hvor Globalt Fokus blev stiftet og var inden da medlem af NGO Forum.

CENTER FOR CHURCH-BASED DEVELOPMENT

CKU’s (CENTER FOR CHURCH-BASED DEVELOPMENT) overall objective is to improve the general living conditions of the least-favoured social groups in the developing countries in which CKU’s member organisations work.

CISU

CISU (Civilsamfund i udvikling) er en sammenslutning af danske udviklingsorganisationer. CISU støtter medlemmernes arbejde gennem kurser og rådgivning, repræsentation over for beslutningstagere og projektstøtte finansieret af Udenrigsministeriet. Mission Øst har været medlem siden 2007.

DISN

DISN (Danish Interagency Safety Network) er et uafhængigt netværk, der ruster danske civilsamfundsorganisationer til at arbejde sammen om at udvikle effektive politikker for sikkerhed, når de arbejder i ustabile lande.

Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der producerer konstruktiv journalistik om udviklingsarbejde. Verdens Bedste Nyheder fungerer som en forening, og bag den står FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv.

EISF

EISF (European Interagency Security Forum) er et netværk af europæiske nødhjælpsorganisationer, der arbejder sammen om at forbedre sikkerheden i arbejdet og blandt medarbejderne for at sikre fortsat adgang til at hjælpe mennesker i nød.

CONCORD

CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development) er en forening af europæiske hjælpeorganisationer. Den arbejder for at styrke medlemmernes arbejde i forhold til EU’s institutioner og at fremme europæiske politikker, der skal sikre en verden uden fattigdom og udnyttelse.

IDDC

IDDC (International Disability and Development Consortium) er en sammenslutning af handicaporganisationer og hjælpeorganisationer, der arbejder for at fremme inkluderende udviklingsarbejde og rettigheder for personer med handicap i lav- og mellemindkomstlande.

Fonde

Mission Øst udfører et stort arbejde til lave administrationsomkostninger, som gør at flest mulige midler går direkte til de projekter, de arbejder for. Det er noget fondens bestyrelse forholder sig til, når der bliver udbetalt midler fra Bygma Fonden.

Peter H. Christiansen, Bygma Gruppens koncerndirektør og ejer.