Økonomi

Vi kan kun hjælpe verdens sårbare, fordi vi modtager økonomisk støtte fra private og offentlige donorer. 

Mission Østs midler kommer fra private donorer i form af enkeltpersoner, foreninger, kirker, fonde og virksomheder. I 2019 var 64 procent af vores indkomst finansieret af offentlige donorer. Den danske stat er hovedkilden til offentlig finansiering gennem Udenrigsministeriet (Danida), CISU og DMRU. Den tyske stat er også en meget vigtig donor.

Privat støtte udgør omkring 35 procent af Mission Østs indkomst. Midlerne fra private støtter og fonde er særdeles vigtige, bl.a. fordi store offentlige donationer ofte kræver et vist beløb i samfinansiering fra andre kilder.

I 2019 blev omkring 60 procent af vores budget brugt på nødhjælp, især i Irak og Afghanistan, mens 28,5 procent gik til langsigtede udviklingsprogrammer i lande som Tadsjikistan og Nepal.

Vi forsøger altid at være så omkostningseffektive som muligt. I 2019 blev kun 11,5 procent af det samlede årsbudget brugt på administration.

Tak til alle, der støtter vores arbejde!

Årsrapport 2019

Årsregnskab 2019

Mission Østs politik til bekæmpelse af svindel (på engelsk)