Økonomi

Vi kan kun hjælpe verdens sårbare, fordi vi modtager økonomisk støtte fra private og offentlige donorer. 

Mission Østs midler kommer fra private donorer i form af enkeltpersoner, foreninger, kirker, fonde og virksomheder. I 2021 var 63,5 procent af vores indkomst finansieret af offentlige donorer. Den danske stat er hovedkilden til offentlig finansiering gennem Udenrigsministeriet (Danida), CISU og DMRU. Den tyske stat er også en meget vigtig donor.

Privat støtte udgør 36,4% procent af Mission Østs indkomst. Midlerne fra private støtter og fonde er særdeles vigtige, bl.a. fordi store offentlige donationer ofte kræver et vist beløb i samfinansiering fra andre kilder.

I 2021 blev 63,8 procent af vores budget brugt på nødhjælp, mens 26,2 procent gik til langsigtede udviklingsprogrammer.

Vi forsøger altid at være så omkostningseffektive som muligt. I 2021 blev kun 5,7 procent af det samlede årsbudget brugt på administration.

Tak til alle, der støtter vores arbejde!

Årsrapport 2021

Årsregnskab 2021

Mission Østs politik til bekæmpelse af svindel (på engelsk)

Oversigt over de lande vi arbejder i