Vores værdier

Mission Øst er en kristen baseret organisation, og vores værdier er organisationens bærende element. Vores værdier fungerer som kompas på alle niveauer i Mission Øst og er ledetråd for både ansatte, ledelse, og organisatoriske beslutninger.

Hvad er vores værdier?

Ærlighed: Ærlighed handler om at ‘sige tingene, som de er’. Mission Øst forsøger at give det ‘virkelige billede’ – til de lokalsamfund, vi arbejder med, og til vores støtter og donorer. Det betyder, at vi ikke bare nævner vores succeshistorier, men også de mindre behagelige ting – forhindringer og udfordringer – og også de ting, vi har lært. Vi står til regnskab for vores handlinger. I det lange løb fører dette til tillid, og den er helt afgørende for at kunne opbygge relationer og partnerskaber.

Integritet: Integritet er mere end bare at være ærlig, det handler også om at sikre, at vi gør tingene på den RIGTIGE måde. Vi udfører vores arbejde på den bedst mulige måde. Det indebærer, at vi bruger anerkendte kvalitetsstandarder og sikrer, at vi yder den bedst mulige hjælp. Vi lover ikke noget, som vi ikke kan levere, og vi forsøger ikke at skabe for store forventninger. Vi har en ‘Code of Conduct’, der beskriver den adfærd, der kræves af Mission Østs medarbejdere, bestyrelse og repræsentanter. Vores integritet betyder også, at vi erkender, at vi kun kan opnå lidt ved egen kraft – vi forsøger at støtte og løfte lokalbefolkningen, lokalsamfund og samarbejdspartnere. Det er dem, der kan skabe de langsigtede forandringer.

Omsorg: Omsorg er det, der motiverer os til at arbejde. Ganske vist forsøger vi at være effektive i alt, hvad vi gør, at få mest muligt ud af hver donation og give det bedste til de lokalsamfund, vi arbejder med, men i den sidste ende er Mission Østs medarbejdere i deres job, fordi de har omsorg. Når vi hjælper mennesker, der er ramt af kriser, fattigdom eller marginalisering, bruger vi vores hoveder, men er også drevet af vores hjerter. Omsorg betyder, at vi anstrenger os ekstra meget, når opgaven ikke er let. Og fordi vi drager omsorg for de mennesker, vi rækker ud til, går vi ikke bare efter hurtige løsninger – vi arbejder med lokalsamfund for at forsøge at finde langsigtede løsninger og opbygge deres modstandskraft.

Værdsættelse af individet: Der er flere åbenlyse måder at overføre værdien ’værdsættelse af individet’ til en inkluderende tilgang til arbejdet, der indebærer, at ingen bliver glemt. I Mission Østs vision tæller alle, og ingen bliver ladt i stikken. Det betyder, at vores arbejde  ofte har et særligt fokus på mennesker, der ellers ville blive ignoreret eller ligefrem gjort fortræd – mennesker med handicap, kvinder, særlige sociale grupper osv.

Denne værdi indebærer også at lytte til individuelle meninger; vi arbejder meget hårdt for at sikre, at vores projekter er formet af, hvad de mennesker, vi støtter, fortæller os om deres behov og præferencer, og vi lytter til og reagerer på klager. Det betyder også, at vi arbejder for at hjælpe mennesker med at bruge deres egne færdigheder til at forbedre deres liv og lokalsamfund.

Respekt for alle mennesker: Mission Østs respekt for alle mennesker betyder, at vi anerkender rettigheder og behov hos dem, der er i fare for at blive helt overset. Ofte inspirerer dette os til at arbejde i fjerne eller besværlige områder, hvor folk har brug for hjælp, men ikke nødvendigvis får den fra andre. Vores tilslutning til det humanitære princip om upartiskhed er også forbundet med denne værdi og betyder, at vores humanitære bistand alene er baseret på behov, uden nogen form for diskrimination. I vores langsigtede arbejde får respekt for alle mennesker os til at støtte visse gruppers fortalervirksomhed for at sikre, at deres stemmer bliver hørt.