By Fie Østergaard 1 Mär 2022 |

’Personer med handicap bør behandles med respekt’

Lalkaura blev mobbet på grund af sit handicap. Men en selvhjælpsgruppe gav hende viden og mod til at protestere og undervise om menneskerettigheder i landsbyen. ”Alle mennesker har værdighed,” siger hun.

Diskrimination er er almindeligt i traditionelle samfund som det nepalesiske. Kvinder er ofte henvist til hårdt husarbejde. Og personer med handicap bliver ofte mobbet.

Lalkaura er begge dele. Men ved at deltage i en af Mission Østs kvindegrupper, er hun blevet bevidst om sine rettigheder og har fået så meget selvværd, at hun nu underviser andre i landsbyen og protesterer hver gang, nogen taler grimt til hende.

”Det er vigtigt at dele den viden, jeg har fået med andre. Personer med handicap bør behandles med respekt og værdighed. Ligesom alle andre. Alle mennesker har værdighed,” siger hun, da Mission Øst besøger hende i byen Sarkegad i den fattige Karnaliprovins.

”Før blev vi kaldt grimme ting”

Lalkaura er 23 år og bor i Sarkegad med sin mand og 1-årige datter. Både Lalkaura og manden er arbejdsløse, så de er afhængige af at kunne bo hos Lalkauras svigerfamilie. Lalkaura har et handicap, idet hendes ene ben er lidt kortere end det andet. Hun har været med i en gruppe for folk med handicap i to år.

”Før blev vi kaldt grimme ting. Som handicappet bliver man ked af det, når andre folk taler grimt om en. Det har ændret sig, efter jeg forklarede folk i landsbyen, at vi også har følelser og kan blive kede af det, ligesom alle andre,” fortæller hun

Støt personer som Lalkaura i dag

Får nu gratis skolegang

Før hun kom med i gruppen, kendte Lalkaura ikke sine rettigheder som person med handicap – selv om hun havde modtaget et kort fra regeringen, der gav hende adgang til ekstra ydelser fra det offentlige.

Ydelserne til folk med handicap i Nepal er delt op i fire niveauer afhænging af, hvor svært et handicap, man har, og går fra kategori A, som er de sværest handicappede, til gruppe D. Lalkaura hører med i gruppe D, hvilket betyder at hun har adgang til gratis skolegang og får rabat på transport. Det ved hun nu, efter hun er kommet med i gruppen.

Dialog med myndigheder virker

I dag hjælper hun andre mennesker med handicap med at lære deres rettigheder at kende og blive registrerede, så de kan modtage deres handicapkort.

Gruppen har de også talt med de lokale myndigheder om at forbedre forholdene for mennesker med handicap. Det har ført til, at personer med handicap nu har gratis adgang til den lokale sundhedsklinik og ikke skal betale for at gå i skole eller til eksamen.

Mission Øst har arbejdet i Nepal siden 2007 og støtter blandt andet en snes selvhjælpsgrupper for kvinder, unge, landbrugsinteresserede og personer med handicap.

Læs mere om vores arbejde i Nepal

News from Nepal

Ingen tilgængelige nyheder.