Det gør vi

Mission Østs arbejde spænder fra nødhjælp i krisesituationer til langsigtet udviklingshjælp. Vi er specialister på følgende områder:

Nødhjælp

Natur- og menneskeskabte katastrofer påvirker de fattigste mest. De truer menneskeliv, ødelægger hjem og skader folks livsgrundlag. Mission Øst reagerer hurtigt og effektivt med nødhjælp, kontanter, husly og anden hjælp sammen med lokale og internationale partnere.

Vand, sanitet og hygiejne

Mangel på rent vand, utilstrækkelig sanitet og dårlig hygiejne kan føre til spredning af livsfarlige sygdomme. Mission Øst hjælper lokalsamfund med at opbygge og reparere vandsystemer og latriner og underviser i god hygiejne.

Fødevaresikkerhed

Mangel på mad – eller ensformig kost – fører til underernæring og dårligt helbred, især hos sårbare befolkningsgrupper som børn, gravide kvinder og ammende mødre. Mission Øst forsyner lokalsamfund med værktøj, frø og oplæring, så produktion, konservering og brug af fødevarer kan blive mere effektiv og varieret.

Levebrød

Tab af ejendele på grund af katastrofer eller manglende adgang til vigtige ressourcer forhindrer ofte de fattigste i at tjene til livets ophold. Derved forbliver de fanget i fattigdom. Mission Øst støtter disse mennesker med at finde et holdbart livsgrundlag, bl.a. ved at sørge for værktøj, materialer, oplæring og rådgivning.

Katastrofeforebyggelse

Naturkatastrofer som oversvømmelser, storme, tørker og jordskælv påvirker mest de lokalsamfund, der allerede er ramt af fattigdom. Mission Øst hjælper lokalsamfund med at analysere risici i forbindelse med katastrofer og at forebygge, forberede sig på og reagere på dem.

Handicap og inklusion

I de fleste lokalsamfund står personer med handicap over for mange forhindringer – som stigmatisering, diskrimination og manglende adgang til skoler og offentlige kontorer. Det øger risikoen for et liv i fattigdom. Mission Øst arbejder for at fremme rettigheder for mennesker med handicap og sikre inklusion af alle.