Job i Mission Øst

Hvis du arbejder i Mission Øst, er du med til at ændre menneskers liv til det bedre.

Vi er en multikulturel arbejdsplads med engagerede medarbejdere fra hele verden.

Ledige stillinger

Her kan du få oplysninger om de nuværende ledige stillinger, vi har på vores hovedkontorer og som udstationeret i vores projektlande. Ansøgningsproceduren er afhængig af den ledige stilling. Men generelt for alle indsendes et opdateret CV og en ansøgning. Da vi har mange ansøgere og flere ledige stillinger samtidig, skal du sørge for, at skrive den angivne jobkode i e-mailens emnelinje, når du indsender din ansøgningen. 

Hvad står vi for?

Vores vision er at give mennesker og lokalsamfund i kriseramte lande styrke til at løfte sig selv ud af fattigdom og marginalisering.

Vores mission er at hjælpe sårbare befolkningsgrupper og støtte lokalsamfunds muligheder for at organisere og hjælpe sig selv – gennem aktiviteter, der spænder fra katastrofehjælp til udviklingsbistand.

Vores værdier er ærlighed, integritet, omsorg, respekt for alle mennesker og værdsættelse af individet.

Du kan læse mere om vores værdier i Mission Øst strategi 2022-2030, Together In Compassion.

Vil du være med?

Mission Østs medarbejdere er som en stor familie. Vi er ildsjæle, vi er engagerede, vi står sammen om vores kerneværdier, vi arbejder i teams og støtter hinanden, vi er åbne over for input og forbedringer, og vi ønsker, at alle skal bidrage til at nå vores mål. 

Ligestilling

Som arbejdsgiver fremmer Mission Øst ligestilling og har en mangfoldig arbejdsstyrke, der er ansat på grundlag af deres evner. Mission Øst diskriminerer ikke på basis af køn, ægteskabelig status, race, etnisk eller national oprindelse, seksuel orientering, alder, handicap, religion eller overbevisning.

Mission Øst opfordrer stærkt ansøgere fra sårbare eller underrepræsenterede grupper til at søge stillinger, som de føler sig kvalificerede til.

Beskyttelse af børn

I Mission Øst tager vi vores mission om at hjælpe de mest sårbare alvorligt. Vi føler os forpligtet til “Do No Harm”-princippet på alle områder af vores arbejde. Dette omfatter, at sikre beskyttelse af børn og sårbare personer i vores aktiviteter. Alle medarbejdere skal underskrive Mission Østs Code of Conduct. Vi har en politik, der skal sikre børn og en politik for ansvarlighed, sikring og forebyggelse af seksuel chikane, udnyttelse og misbrug, som alle medarbejdere skal skrive under på. 

Mød nogle nuværende og tidligere medarbejdere

Mission Øst anerkender, at organisationens resultater skabes af gode medarbejdere. Her fortæller nogle af dem om deres erfaringer med at arbejde for os.

Vi tror på personlig udvikling

Mission Øst lægger vægt på at give alle medarbejdere mulighed for at udvikle sig personligt og professionelt. Individuelle planer for udvikling af medarbejderes kompetencer vil også omfatte samtaler om personlige udviklingsmål.

Mission Øst anerkender sine medarbejderes færdigheder og mangfoldighed. Vi ser gerne, at de får mulighed for at udvikle sig personligt og professionelt. Det kan foregå internt gennem coaching, mentorordninger eller oplæring eller eksternt gennem relevante kurser.

Karriereudvikling hos Mission Øst

Karriereudvikling kan antage mange forskellige former, og Mission Øst lægger vægt på at give sine medarbejdere mulighed for karriereudvikling, når det kan lade sig gøre. Disse muligheder kan bl.a. indebære, at medarbejdere påtager sig større ansvar eller mere vanskelige roller, lærer nye færdigheder og udvikler en eksisterende rolle, eller flytter til et andet af Mission Østs kontorer. Når det er muligt inden for rammerne af et program, kan der også blive tale om en forfremmelse til en mere overordnet stilling.

Kvalitet i Mission Østs personalehåndtering

Mission Øst anerkender sine medarbejdere som sit primære aktiv og lægger vægt på en omfattende og professionel tilgang til personalehåndtering.

Mission Øst bruger relevante standarder inden for branchen til at understøtte forbedringer i personalepolitik og -håndtering.

I 2005 blev Mission Øst certificeret i forhold til People In Aid-kodekset for god praksis i ledelse af og støtte til hjælpearbejdere i felten. Mission Øst var en af de første organisationer i nødhjælps- og udviklingsbranchen, der opnåede certificeringen i forhold til kodekset.

Principperne i People in Aid-kodekset har været en vigtig drivkraft i udviklingen af Mission Østs HR-strategi, politikker og arbejdsgange. Mission Øst har flere gange fået fornyet sin People in Aid-certificering.

Mission Øst har været medlem af CHS-alliancen siden 2014 og arbejdede i de følgende år på at leve op til de krav, der er indeholdt i den eftertragtede CHS-certificering. Denne anerkendelse opnåede Mission Øst i 2017. Certificeringen sikrer, at nødhjælp bliver uddelt rettidigt og effektivt af kompetente medarbejdere – og med respekt for modtagerne.