Influence the future of Mission East!Som medlem af Mission Øst har du stemmeret på årsmødet og dermed indflydelse på, hvilken retning arbejdet skal tage fremover. Dit medlemskab er desuden en ekstra måde at støtte arbejdet på: Jo flere medlemmer, des større mulighed for at søge midler til at finansiere arbejdet.

Er jeg medlem af Mission Øst?

Mange tror, at de er medlem af Mission Øst, når de har støttet Mission Østs arbejde og modtaget magasinet i mange år. Men du bliver først medlem af Mission Øst, i det øjeblik du aktivt udtrykker ønske om det.

Hvad koster et medlemskab?

Et medlemskab koster 50 kr. om året og er ikke fradragsberettiget. Hvis du er registreret som medlem, bliver kontingentet automatisk trukket fra din første donation hvert år og bliver ikke på den måde opkrævet særskilt. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved at skrive til admin@missioneast.org  eller ringe til 39 61 20 48.

Bliv medlem ved at udfylde formularen.

Addresse
Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget. Du kan dog få fradrag for yderligere donationer. Hvis du ønsker at Mission Øst indberetter dine donationer til SKAT skal du oplyse dit CPR-nr.:
Hvis du har modtaget trykte materialer fra Mission Øst før, kan du hjælpe os på vej ved at oplyse dit støttenummer eller Donation ID. Dit støttenummer findes på breve fra Mission Øst i bunden af venstre side af brevet:
Din Donation ID blev oplyst i en takkemail, hvis du har givet en donation, og vi har din mailadresse. Find Donation ID i bunden af din mail:

Det er nødvendigt at erklære sig enig i Mission Østs fortrolighedspolitik, så vi kan håndtere dine data som medlem korrekt.  Læs fortrolighedspolitikken her