Medlemskab

Dit medlemskab betyder endnu mere hjælp til verdens udsatte!

Som medlem af Mission Øst er du med til at sikre endnu mere hjælp til verdens mest udsatte. Dit medlemskab tæller nemlig med, når vi søger offentlige puljer og fonde om midler til vores indsatser. 

Det kan betyde ekstra millioner kr. til nødhjælp, udvikling, selvhjælp og klimaindsatser for tusinder af sårbare mennesker. 

Jo flere vi er, desto stærkere står vi.

Et medlemskab koster kun 100 kr. om året, men er flere millioner kr. værd!

Betal dit medlemskab 2023 her

Betal medlemskab 2023 for par her

Som medlem får du indflydelse og fordele:

  • Du har stemmeret på vores generalforsamling og kan præge vores arbejde
  • Du bliver holdt orienteret om vores arbejde i magasiner og nyhedsbreve
  • Du bliver inviteret, når vi afholder spændende arrangementer og foredrag
  • Du kan få gratis hjælp til dit testamente

Dit medlemskab er personligt og skal fornys hvert år. Vi minder dig på det, når det er ved at være tid.