Vend sygdom og død til styrke og handlekraft

Slå til mod den stille dræber!

Fækalier, Fluer og Forurenet Flodvand. Vi kalder dem de fire Fatale F’er. De er nemlig ansvarlige for et unødvendigt højt antal alt for tidlige dødsfald hvert år. 

Vandbårne sygdomme og dårlig hygiejne er hverdagens undervurderede dræber i lande som Afghanistan, Irak og Tadsjikistan - med alt for mange døde spædbørn og afkræftede forældre på samvittigheden. Det er et helt utroligt spild af menneskeliv og menneskelige ressourcer, som slet ikke behøver at finde sted.  

For løsningen er lige så basal og hverdagslig som problemet: Toiletter, forsyning af rent vand og overholdelse af helt almindelige hygiejneregler.  

De tre ting i kombination kan ikke bare spare børn og voksne for unødvendige sygdomme og alt for tidlige dødsfald; de kan samtidig give et radikalt løft af hele landsbysamfund ved at frigive menneskelige og økonomiske ressourcer.  

Du kan allerede i dag vende sårbarhed og svækkelse til styrke og handlekraft i tusinder af menneskers liv. 

Vend sygdom og død til liv og handlekraft

Latriner, nem adgang til rent vand og god hygiejne. Så lidt skal der til. Giv sårbare mennesker chancen for at gøre brug af deres menneskelige potentiale til gavn for hele samfundet.

350

Donér

Sådan starter din hjælp en positiv kædereaktion

Når mennesker ikke længere behøver besørge i det fri, når de har nem adgang til stabil forsyning af rent vand, og når de kan vaske hænder og køkkengrej, er gevinsten kolossal. Det gælder både i forhold til sundhed, ligestilling og økonomi.  

Spædbørnsdødeligheden falder, flere børn kan komme i skole og mennesker bliver mere produktive til gavn for hele familien. Piger og kvinder behøver ikke længere bruge det meste af dagen på at gå langt efter vand ved forurenede floder. De kan nu bruge deres ressourcer på mere udviklende gøremål. Udgifterne til medicin og lægebesøg bliver pludselig til penge i husholdningskassen.  

Det er svært at pege på noget, der har en større effekt på udsatte menneskers liv.

Resultater fra Afghanistan viser kolossal effekt

Resultater fra Afghanistan viser kolossal effekt

I Mission Øst har vi netop undersøgt effekten af tre projekter i fattige og afsidesliggende landsbyer i det nordlige Afghanistan. Her har vi bygget og repareret vandforsyningssystemer, opstillet vandposter, etableret latriner og undervist lokalbefolkningen i basal hygiejne.

Resultaterne taler for sig selv: Forurening fra afføring er væk, der registreres ikke flere tilfælde af vandbårne sygdomme, kvinderne behøver ikke længere gå langt efter vand, folk har færre udgifter til medicin og hospitalsophold og antallet af syge børn er faldet til kun 8 procent.

Lokalbefolkningen er tilmed langt mere opmærksom på vigtigheden af hyppig håndvask og rengøring.  

Nu er der mere overskud til at opdyrke markerne og lære i skolen. 

Stop spild af menneskelige ressourcer i dag

Erfaringerne fra vores projekter i Afghanistan viser, at vi sammen kan komme meget langt med meget lidt. Det kan vi ikke mindst fordi løsningen på ét problem ofte også er løsningen på et andet, et tredje og et fjerde. Med sådanne positive kædereaktioner kan vi skabe utroligt meget mere forandring i udsatte menneskers liv, end vi går og tror. Tak fordi du vil være med til det.

350

Donér

Del denne side