Bestyrelse og ledelse

Bestyrelsen består i henhold til de nye vedtægter af 3-5 medlemmer, der vælges på Mission Østs generalforsamling for en periode af to år ad gangen. Mission Østs generalsekretær udpeges af bestyrelsen. Den samlede ledelse består af medarbejdere i ledende stillinger, der dækker relevante ansvarsområder i organisationen.

Torben Andersen

Torben Andersen
Formand, Investeringsrådgiver

Pia Jerslund

Pia Jerslund 
Bestyrelsesmedlem - næstformand, Finance Manager

Søren Hartig Mission Øst

Søren Hartig

Bestyrelsesmedlem, IT entreprenør

Christian Nolsøe

Christian Nolsøe
Betyrelsesmedlem, overlæge

Alex Ramos-Peña (medarbejderrepræsentant)

Alex Ramos-Peña

Medarbejderrepræsentant, Mission Øst Programchef

Ledelsen

Betina Gollander-Jensen – Generalsekretær

Peter Drummond Smith - International Direktør

Annette Them Serup – Administrations- og økonomidirektør

Nicky Davies-Jones – HR-direktør

Ashton Mandrup – Programdirektør