Nov 06 -Ministre takker Mission Øst

Ved en velkomstreception for generalsekretær Kim Hartzner, der tidligere på året rejste til Armenien for at lede Mission Østs kontor, udtrykte tre armenske ministre deres dybfølte taknemmelighed for indsatsen i landet.
 

Både sundheds-, uddannelses- og arbejdsministrene  fra den armenske regering mødte op til Mission Østs reception den 16. november, hvor de takkede for den danske hjælp med uddannelse til armenske børn med indlæringsvanskeligheder.

"Takket være Mission Øst er vi i stand til at sørge for lige rettigheder til børn med indlæringsvanskeligheder. Det er blevet nemmere for disse børn at komme i skole, og kvaliteten af deres uddannelse er blevet forbedret," sagde Bagrat Jessajan, viceminister i Uddannelses- og Socialministeriet.
Han takkede Mission Øst for at spille en vigtig rolle i vedtagelsen af den nye armenske lov, der giver børn med særlige indlæringsbehov samme ret til skolegang som andre børn i landet.

Mission Øst har siden 1994 arbejdet med socialt udsatte børn i Armenien. Den specifikke indsats i forhold til handicappede børn og børn med indlæringsvanskeligheder startede i 1998. Siden har Mission Øst udviklet særlige læseplaner for børn med specielle behov, og vi har arbejdet for, at handicappede børn ikke længere bliver gemt væk derhjemme og nægtet skolegang af deres forældre, der i alt for mange tilfælde skammer sig over dem.

Med til receptionen var også repræsentanter for UNICEF og USAID.

Nyheder fra Armenien

Ingen tilgængelige nyheder.