Mission Øst skal redde Armenien fra aids-katastrofe

Blandt 21 organisationer er Mission Øst valgt til at lede forebyggelse og bekæmpelse af aids og forhindre en epidemi i Armenien frem til år 2015.
 

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, der står for en fjerdedel af verdens ressourcer til bekæmpelse af aids, har indgået et samarbejde med Mission Øst. Mission Øst får til opgave at fordele fondens midler til Armenien til lokale aids-organisationer og overvåge deres arbejde i den tidligere sovjetrepublik til og med år 2015. Mission Øst overtager hvervet efter World Vision, verdens største internationale ngo.

I mange af verdens fattigste lande har aids sat udviklingen i stå. Det samme risikerer at ske i Armenien, hvor der i dag anslås at være omkring 3.000 hiv-smittede. Tallet kan i løbet af kort tid vokse kraftigt, hvis der ikke gribes ind med en storstilet indsats med forebyggelse og information – og det er den indsats, Mission Øst skal stå i spidsen for.

Armenien er særlig sårbart, fordi landet er afhængigt af Rusland, hvor epidemien er helt ude af kontrol. Her er næsten en million mennesker smittet. 100.000 armeniere, hovedsagelig mænd, arbejder i Rusland, og mange kommer hjem på besøg og bærer sygdommen med sig. Ikke mindst på grund af det store tabu når mændene at smitte familien og efterlader sig med deres tavshed forældreløse børn.

Se Mission Østs december blad for mere information

November 2009