Danske handicap-topfolk besøger Mission Øst i Armenien

Mission Øst i Armenien har netop haft besøg af to af Danmarks topfolk inden for handicapbevægelsen. Besøget er et led i Mission Østs projekt "En Sund Start", der blandt andet har til formål at give handicappede en stemme i Armenien, hvor de ofte bliver forbundet med skam og ikke får den nødvendige hjælp fra det offentlige.

Inden for projektet "En Sund Start" har Mission Øst nedsat en gruppe af ledere fra fem armenske handicaporganisationer. Gruppens opgave er at forme en national paraplyorganisation som danske DSI, der skal lobbye for handicappedes rettigheder i Armenien.

Poul Erik Petersen, direktør for De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), og Mogens Wiederholt, centerleder hos Center for Ligebehandling af Handicappede, var inviteret til Armenien for at dele deres erfaringer fra Danmark med de armenske myndigheder og organisationer.

"Handicappede i Armenien har langt endnu, før de bliver accepteret og integreret på samme måde, som handicappede i Danmark," fortæller Mogens Wiederholt om det indblik, han fik i de armenske forhold.
"I Armenien er handicappede forbundet med en skam og en skyld, som vi heldigvis er kommet over i Danmark."

Der skal en holdningsændring til
Mogens Wiederholt er enig med Mission Øst i, at der skal en holdningsændring til, før forholdene bliver bedre. Og at det er nødvendigt med en organisation, som den der er på vej, for at ændre det negative syn på handicappede og overbevise myndighederne om, at der desperat er brug for flere midler til handicappede inden for blandt andet skole- og sundhedsområdet.

"Det var inspirerende at opleve det engagement og den vilje til at forandre tingene, som kendetegner de involverede parter. Og jeg oplevede, at de medvirkende organisationer sætter stor pris på Mission Øst og organisationens indsats," siger Mogens Wiederholt.

Til december skal repræsentanter for den armenske regering og handicaporganisationer på udvekslingsbesøg i Danmark for at opleve, hvordan handicapbevægelserne arbejder herhjemme.

September 2007